• Холбогдох утас

    (976) 7015-3115

  • Ажлын цаг

    09:00 - 19:00

  • И-мэйл хаяг

    contact@malchingroup.mn

Цаг агаар

Нүүр     Цаг агаар

 

Өлгий

2018-09-21 17 Багавтар үүлтэй -1 Багавтар үүлтэй
2018-09-22 18 Багавтар үүлтэй 4 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 16 Үүлшинэ 5 Үүлшинэ
2018-09-24 14 Бага зэргийн хур тунадас 5 Үүлшинэ
2018-09-25 10 Бага зэргийн хур тунадас 4 Бага зэргийн хур тунадас

 

Улаангом

2018-09-21 14 Багавтар үүлтэй -2 Багавтар үүлтэй
2018-09-22 14 Багавтар үүлтэй 0 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 16 Үүлшинэ 3 Үүлшинэ
2018-09-24 16 Үүлшинэ 4 Үүлшинэ
2018-09-25 13 Бага зэргийн хур тунадас 4 Үүлшинэ

 

Ховд

2018-09-21 15 Багавтар үүлтэй -2 Багавтар үүлтэй
2018-09-22 18 Багавтар үүлтэй 2 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 20 Үүлшинэ 5 Үүлшинэ
2018-09-24 17 Үүлшинэ 6 Үүлшинэ
2018-09-25 13 Үүлшинэ 4 Үүлшинэ

 

Тосонцэнгэл

2018-09-21 11 Багавтар үүлтэй -9 Багавтар үүлтэй
2018-09-22 15 Багавтар үүлтэй -5 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 16 Үүлшинэ -3 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 17 Үүлшинэ 0 Үүлшинэ
2018-09-25 15 Үүлшинэ 1 Үүлшинэ

 

Улиастай

2018-09-21 12 Багавтар үүлтэй -8 Багавтар үүлтэй
2018-09-22 15 Багавтар үүлтэй -4 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 16 Үүлшинэ -1 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 17 Үүлшинэ 2 Үүлшинэ
2018-09-25 13 Бага зэргийн хур тунадас 2 Үүлшинэ

 

Алтай

2018-09-21 10 Багавтар үүлтэй -8 Багавтар үүлтэй
2018-09-22 13 Багавтар үүлтэй -3 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 14 Үүлшинэ 3 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 15 Үүлшинэ 5 Үүлшинэ
2018-09-25 9 Үүлшинэ 4 Үүлшинэ

 

Баянхонгор

2018-09-21 11 Багавтар үүлтэй -4 Багавтар үүлтэй
2018-09-22 13 Багавтар үүлтэй -2 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 15 Багавтар үүлтэй -1 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 16 Үүлшинэ 2 Үүлшинэ
2018-09-25 14 Үүлшинэ 3 Үүлшинэ

 

Чингис

2018-09-21 12 Үүлшинэ -2 Ялимгүй хур тунадас
2018-09-22 13 Ялимгүй хур тунадас -4 Ялимгүй хур тунадас
2018-09-23 14 Багавтар үүлтэй -4 Үүл багаснa
2018-09-24 16 Багавтар үүлтэй -5 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 18 Багавтар үүлтэй -3 Багавтар үүлтэй

 

Чойбалсан

2018-09-21 10 Бага зэргийн хур тунадас 3 Бага зэргийн хур тунадас
2018-09-22 11 Бага зэргийн хур тунадас 1 Бага зэргийн хур тунадас
2018-09-23 14 Багавтар үүлтэй 2 Үүл багаснa
2018-09-24 15 Багавтар үүлтэй 0 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 18 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй

 

Баруун-Урт

2018-09-21 10 Бага зэргийн хур тунадас 2 Бага зэргийн хур тунадас
2018-09-22 11 Ялимгүй хур тунадас 1 Бага зэргийн хур тунадас
2018-09-23 14 Багавтар үүлтэй 1 Үүл багаснa
2018-09-24 15 Багавтар үүлтэй 0 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 18 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй

 

Хатгал

2018-09-21 10 Багавтар үүлтэй -8 Багавтар үүлтэй
2018-09-22 13 Багавтар үүлтэй -6 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 16 Багавтар үүлтэй -4 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 16 Үүлшинэ -1 Үүлшинэ
2018-09-25 12 Бага зэргийн хур тунадас 0 Үүлшинэ

 

Мөрөн

2018-09-21 13 Багавтар үүлтэй -3 Багавтар үүлтэй
2018-09-22 15 Багавтар үүлтэй -3 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 20 Багавтар үүлтэй 0 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 21 Үүлшинэ 2 Үүлшинэ
2018-09-25 16 Бага зэргийн хур тунадас 2 Үүлшинэ

 

Цэцэрлэг

2018-09-21 9 Багавтар үүлтэй -4 Үүл багаснa
2018-09-22 12 Багавтар үүлтэй -4 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 16 Багавтар үүлтэй -3 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 17 Үүлшинэ 1 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 15 Ялимгүй хур тунадас 3 Багавтар үүлтэй

 

Арвайхээр

2018-09-21 9 Багавтар үүлтэй -1 Үүл багаснa
2018-09-22 12 Багавтар үүлтэй 0 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 16 Багавтар үүлтэй 0 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 18 Үүлшинэ 2 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 16 Үүлшинэ 4 Багавтар үүлтэй

 

Хархорин

2018-09-21 9 Багавтар үүлтэй -1 Үүл багаснa
2018-09-22 13 Багавтар үүлтэй -2 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 17 Багавтар үүлтэй -1 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 18 Үүлшинэ 2 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 15 Үүлшинэ 3 Багавтар үүлтэй

 

Булган

2018-09-21 10 Багавтар үүлтэй -3 Үүл багаснa
2018-09-22 14 Багавтар үүлтэй -8 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 17 Багавтар үүлтэй -8 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 18 Багавтар үүлтэй -4 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 17 Багавтар үүлтэй -2 Багавтар үүлтэй

 

Эрдэнэт

2018-09-21 9 Багавтар үүлтэй -4 Үүл багаснa
2018-09-22 12 Багавтар үүлтэй -3 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 15 Багавтар үүлтэй -2 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 18 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 15 Багавтар үүлтэй 0 Багавтар үүлтэй

 

Сүхбаатар

2018-09-21 12 Үүл багаснa -2 Үүлшинэ
2018-09-22 14 Үүл багаснa 0 Үүлшинэ
2018-09-23 17 Багавтар үүлтэй -1 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 17 Багавтар үүлтэй 0 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 18 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй

 

Дархан

2018-09-21 10 Үүл багаснa -2 Үүлшинэ
2018-09-22 13 Үүл багаснa -2 Үүлшинэ
2018-09-23 17 Багавтар үүлтэй -2 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 20 Багавтар үүлтэй 0 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 17 Багавтар үүлтэй 2 Багавтар үүлтэй

 

Зуунмод

2018-09-21 4 Ялимгүй хур тунадас -3 Бага зэргийн цас
2018-09-22 7 Үүл багаснa -5 Үүлшинэ
2018-09-23 13 Багавтар үүлтэй -3 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 15 Багавтар үүлтэй 0 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 16 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй

 

Чойр

2018-09-21 9 Үүл багаснa -1 Бага зэргийн цас
2018-09-22 12 Багавтар үүлтэй -2 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 14 Багавтар үүлтэй 0 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 16 Багавтар үүлтэй -1 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 18 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй

 

Даланзадгад

2018-09-21 12 Багавтар үүлтэй 0 Үүлшинэ
2018-09-22 14 Багавтар үүлтэй 2 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 16 Багавтар үүлтэй 2 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 18 Багавтар үүлтэй 3 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 19 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй

 

Ханбогд

2018-09-21 14 Үүл багаснa 3 Үүлшинэ
2018-09-22 15 Багавтар үүлтэй 4 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 16 Багавтар үүлтэй 4 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 18 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 20 Багавтар үүлтэй 7 Багавтар үүлтэй

 

Мандалговь

2018-09-21 9 Багавтар үүлтэй -2 Үүлшинэ
2018-09-22 11 Багавтар үүлтэй -3 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 15 Багавтар үүлтэй -3 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 17 Багавтар үүлтэй -1 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 18 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй

 

Сайншанд

2018-09-21 13 Үүл багаснa 1 Үүлшинэ
2018-09-22 14 Багавтар үүлтэй -1 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 14 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 17 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 20 Багавтар үүлтэй 2 Багавтар үүлтэй

 

Замын-Үүд

2018-09-21 12 Үүл багаснa 2 Үүлшинэ
2018-09-22 13 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй
2018-09-23 14 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 17 Багавтар үүлтэй -1 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 20 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй

 

Улаанбаатар

2018-09-21 4 Ялимгүй хур тунадас -3 Бага зэргийн цас
2018-09-22 7 Үүлшинэ -5 Үүлшинэ
2018-09-23 12 Багавтар үүлтэй -4 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 16 Багавтар үүлтэй -2 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 18 Үүлшинэ 2 Үүлшинэ

 

Багануур

2018-09-21 5 Үүлшинэ -4 Бага зэргийн хур тунадас
2018-09-22 7 Үүл багаснa -6 Үүлшинэ
2018-09-23 11 Багавтар үүлтэй -6 Багавтар үүлтэй
2018-09-24 16 Багавтар үүлтэй -6 Багавтар үүлтэй
2018-09-25 18 Үүлшинэ -2 Багавтар үүлтэй