• Холбогдох утас

    (976) 7015-3115

  • Ажлын цаг

    09:00 - 19:00

  • И-мэйл хаяг

    contact@malchingroup.mn

Цаг агаар

Нүүр     Цаг агаар

 

Өлгий

2018-11-21 -5 Үүлшинэ -16 Багавтар үүлтэй
2018-11-22 -3 Ялимгүй цас -13 Ялимгүй цас
2018-11-23 0 Үүл багаснa -10 Үүлшинэ
2018-11-24 3 Үүлшинэ -6 Үүлшинэ
2018-11-25 -11 Үүл багаснa -12 Ялимгүй цас

 

Улаангом

2018-11-21 -9 Ялимгүй цас -18 Ялимгүй цас
2018-11-22 -9 Ялимгүй цас -16 Ялимгүй цас
2018-11-23 -8 Үүл багаснa -15 Үүлшинэ
2018-11-24 -6 Үүлшинэ -10 Үүлшинэ
2018-11-25 -9 Ялимгүй цас -11 Ялимгүй цас

 

Ховд

2018-11-21 -4 Үүлшинэ -16 Үүл багаснa
2018-11-22 -2 Үүлшинэ -13 Үүлшинэ
2018-11-23 0 Үүлшинэ -10 Үүл багаснa
2018-11-24 4 Үүлшинэ -8 Үүлшинэ
2018-11-25 -4 Үүлшинэ -8 Үүлшинэ

 

Тосонцэнгэл

2018-11-21 -15 Багавтар үүлтэй -26 Багавтар үүлтэй
2018-11-22 -14 Ялимгүй цас -25 Ялимгүй цас
2018-11-23 -13 Үүлшинэ -23 Үүлшинэ
2018-11-24 -8 Үүлшинэ -20 Үүл багаснa
2018-11-25 -13 Ялимгүй цас -16 Ялимгүй цас

 

Улиастай

2018-11-21 -11 Багавтар үүлтэй -24 Үүл багаснa
2018-11-22 -8 Үүлшинэ -19 Үүлшинэ
2018-11-23 -7 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ
2018-11-24 -3 Үүлшинэ -15 Үүл багаснa
2018-11-25 -10 Ялимгүй цас -12 Ялимгүй цас

 

Алтай

2018-11-21 -6 Үүлшинэ -20 Багавтар үүлтэй
2018-11-22 -6 Үүлшинэ -16 Үүлшинэ
2018-11-23 -3 Үүл багаснa -15 Үүлшинэ
2018-11-24 1 Багавтар үүлтэй -13 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 -5 Бага зэргийн цас -7 Ялимгүй цас

 

Баянхонгор

2018-11-21 -6 Багавтар үүлтэй -18 Үүл багаснa
2018-11-22 -4 Үүлшинэ -16 Үүлшинэ
2018-11-23 -1 Үүл багаснa -16 Үүлшинэ
2018-11-24 1 Багавтар үүлтэй -13 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 -1 Ялимгүй цас -10 Үүлшинэ

 

Чингис

2018-11-21 -8 Үүлшинэ -23 Багавтар үүлтэй
2018-11-22 -4 Үүлшинэ -20 Багавтар үүлтэй
2018-11-23 -5 Багавтар үүлтэй -20 Үүл багаснa
2018-11-24 -3 Үүл багаснa -18 Үүлшинэ
2018-11-25 2 Үүлшинэ -14 Багавтар үүлтэй

 

Чойбалсан

2018-11-21 -8 Үүлшинэ -18 Багавтар үүлтэй
2018-11-22 -5 Үүлшинэ -18 Багавтар үүлтэй
2018-11-23 -5 Багавтар үүлтэй -16 Үүл багаснa
2018-11-24 -4 Үүл багаснa -16 Үүлшинэ
2018-11-25 3 Үүлшинэ -10 Багавтар үүлтэй

 

Баруун-Урт

2018-11-21 -8 Багавтар үүлтэй -20 Багавтар үүлтэй
2018-11-22 -5 Үүлшинэ -18 Багавтар үүлтэй
2018-11-23 -6 Багавтар үүлтэй -18 Үүл багаснa
2018-11-24 -5 Багавтар үүлтэй -16 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 2 Үүлшинэ -11 Багавтар үүлтэй

 

Хатгал

2018-11-21 -10 Багавтар үүлтэй -22 Үүл багаснa
2018-11-22 -8 Ялимгүй цас -21 Үүлшинэ
2018-11-23 -6 Үүлшинэ -20 Үүлшинэ
2018-11-24 -4 Үүлшинэ -19 Үүл багаснa
2018-11-25 -10 Үүлшинэ -10 Ялимгүй хур тунадас

 

Мөрөн

2018-11-21 -6 Багавтар үүлтэй -17 Үүл багаснa
2018-11-22 -6 Үүл багаснa -16 Үүлшинэ
2018-11-23 -4 Үүлшинэ -15 Үүлшинэ
2018-11-24 -2 Үүлшинэ -13 Үүл багаснa
2018-11-25 -6 Үүлшинэ -7 Үүлшинэ

 

Цэцэрлэг

2018-11-21 -5 Багавтар үүлтэй -16 Багавтар үүлтэй
2018-11-22 -4 Ялимгүй цас -13 Багавтар үүлтэй
2018-11-23 -2 Үүл багаснa -12 Үүлшинэ
2018-11-24 3 Багавтар үүлтэй -10 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 -2 Бага зэргийн цас -5 Үүлшинэ

 

Арвайхээр

2018-11-21 -6 Багавтар үүлтэй -17 Багавтар үүлтэй
2018-11-22 -4 Үүлшинэ -12 Багавтар үүлтэй
2018-11-23 -1 Үүл багаснa -11 Үүлшинэ
2018-11-24 2 Багавтар үүлтэй -10 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 2 Бага зэргийн цас -7 Үүлшинэ

 

Хархорин

2018-11-21 -7 Багавтар үүлтэй -17 Багавтар үүлтэй
2018-11-22 -4 Үүлшинэ -14 Багавтар үүлтэй
2018-11-23 -2 Үүл багаснa -14 Үүлшинэ
2018-11-24 3 Багавтар үүлтэй -11 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 0 Бага зэргийн цас -5 Үүлшинэ

 

Булган

2018-11-21 -5 Үүл багаснa -20 Үүлшинэ
2018-11-22 -5 Үүл багаснa -18 Үүлшинэ
2018-11-23 -3 Багавтар үүлтэй -16 Багавтар үүлтэй
2018-11-24 0 Багавтар үүлтэй -15 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 1 Ялимгүй цас -12 Үүлшинэ

 

Эрдэнэт

2018-11-21 -7 Үүл багаснa -17 Үүлшинэ
2018-11-22 -4 Үүл багаснa -15 Үүлшинэ
2018-11-23 -3 Багавтар үүлтэй -14 Багавтар үүлтэй
2018-11-24 -1 Багавтар үүлтэй -12 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 0 Ялимгүй цас -7 Үүлшинэ

 

Сүхбаатар

2018-11-21 -7 Үүл багаснa -18 Үүлшинэ
2018-11-22 -7 Үүл багаснa -17 Үүлшинэ
2018-11-23 -5 Багавтар үүлтэй -15 Багавтар үүлтэй
2018-11-24 -2 Багавтар үүлтэй -14 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 -3 Бага зэргийн цас -10 Үүлшинэ

 

Дархан

2018-11-21 -6 Үүл багаснa -16 Үүлшинэ
2018-11-22 -5 Үүл багаснa -15 Үүлшинэ
2018-11-23 -3 Багавтар үүлтэй -14 Багавтар үүлтэй
2018-11-24 -1 Багавтар үүлтэй -12 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 1 Бага зэргийн цас -7 Үүлшинэ

 

Зуунмод

2018-11-21 -9 Багавтар үүлтэй -19 Багавтар үүлтэй
2018-11-22 -6 Үүлшинэ -18 Багавтар үүлтэй
2018-11-23 -5 Багавтар үүлтэй -16 Үүл багаснa
2018-11-24 -1 Багавтар үүлтэй -14 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 1 Ялимгүй цас -10 Үүлшинэ

 

Чойр

2018-11-21 -6 Багавтар үүлтэй -19 Багавтар үүлтэй
2018-11-22 -5 Үүлшинэ -18 Багавтар үүлтэй
2018-11-23 -5 Багавтар үүлтэй -17 Үүл багаснa
2018-11-24 -2 Багавтар үүлтэй -16 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 2 Үүлшинэ -11 Үүлшинэ

 

Даланзадгад

2018-11-21 -3 Багавтар үүлтэй -16 Багавтар үүлтэй
2018-11-22 0 Үүлшинэ -13 Үүлшинэ
2018-11-23 1 Багавтар үүлтэй -12 Үүл багаснa
2018-11-24 4 Багавтар үүлтэй -10 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 6 Үүлшинэ -5 Багавтар үүлтэй

 

Ханбогд

2018-11-21 -2 Багавтар үүлтэй -12 Багавтар үүлтэй
2018-11-22 1 Үүлшинэ -11 Багавтар үүлтэй
2018-11-23 2 Багавтар үүлтэй -10 Үүл багаснa
2018-11-24 5 Багавтар үүлтэй -7 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 8 Үүлшинэ -2 Багавтар үүлтэй

 

Мандалговь

2018-11-21 -5 Багавтар үүлтэй -18 Багавтар үүлтэй
2018-11-22 -4 Үүлшинэ -16 Үүлшинэ
2018-11-23 -2 Багавтар үүлтэй -14 Үүл багаснa
2018-11-24 1 Багавтар үүлтэй -14 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 5 Үүлшинэ -11 Багавтар үүлтэй

 

Сайншанд

2018-11-21 -5 Багавтар үүлтэй -17 Багавтар үүлтэй
2018-11-22 -2 Үүлшинэ -17 Багавтар үүлтэй
2018-11-23 -1 Багавтар үүлтэй -15 Үүл багаснa
2018-11-24 -1 Багавтар үүлтэй -14 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 5 Үүлшинэ -11 Багавтар үүлтэй

 

Замын-Үүд

2018-11-21 -4 Багавтар үүлтэй -17 Багавтар үүлтэй
2018-11-22 -2 Үүлшинэ -17 Багавтар үүлтэй
2018-11-23 -1 Багавтар үүлтэй -15 Үүл багаснa
2018-11-24 1 Багавтар үүлтэй -14 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 5 Үүлшинэ -10 Багавтар үүлтэй

 

Улаанбаатар

2018-11-21 -8 Багавтар үүлтэй -19 Багавтар үүлтэй
2018-11-22 -5 Үүлшинэ -17 Багавтар үүлтэй
2018-11-23 -4 Үүл багаснa -15 Ялимгүй цас
2018-11-24 0 Багавтар үүлтэй -13 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 3 Ялимгүй цас -9 Үүлшинэ

 

Багануур

2018-11-21 -9 Багавтар үүлтэй -24 Багавтар үүлтэй
2018-11-22 -6 Үүлшинэ -21 Багавтар үүлтэй
2018-11-23 -5 Үүл багаснa -20 Ялимгүй цас
2018-11-24 -2 Багавтар үүлтэй -18 Багавтар үүлтэй
2018-11-25 3 Үүлшинэ -14 Үүлшинэ