• Холбогдох утас

    (976) 7015-3115

  • Ажлын цаг

    09:00 - 19:00

  • И-мэйл хаяг

    contact@malchingroup.mn

Цаг агаар

Нүүр     Цаг агаар

 

Өлгий

2017-07-28 31 Үүлшинэ 13 Багавтар үүлтэй
2017-07-29 29 Бага зэргийн бороо 16 Үүлшинэ
2017-07-30 26 Үүлшинэ 12 Үүл багаснa
2017-07-31 25 Үүлшинэ 10 Үүл багаснa
2017-08-01 24 Үүлшинэ 11 Бага зэргийн бороо

 

Улаангом

2017-07-28 33 Үүлшинэ 14 Багавтар үүлтэй
2017-07-29 33 Үүлшинэ 17 Үүлшинэ
2017-07-30 29 Үүлшинэ 14 Бага зэргийн бороо
2017-07-31 27 Үүлшинэ 12 Үүл багаснa
2017-08-01 27 Үүлшинэ 14 Бага зэргийн бороо

 

Ховд

2017-07-28 35 Үүлшинэ 18 Үүл багаснa
2017-07-29 34 Бага зэргийн бороо 19 Үүлшинэ
2017-07-30 29 Үүлшинэ 16 Үүл багаснa
2017-07-31 28 Багавтар үүлтэй 14 Үүл багаснa
2017-08-01 26 Бага зэргийн бороо 15 Үүлшинэ

 

Тосонцэнгэл

2017-07-28 29 Үүлшинэ 9 Багавтар үүлтэй
2017-07-29 30 Үүлшинэ 11 Багавтар үүлтэй
2017-07-30 26 Үүлшинэ 11 Бага зэргийн бороо
2017-07-31 23 Багавтар үүлтэй 9 Үүл багаснa
2017-08-01 21 Бага зэргийн бороо 9 Үүлшинэ

 

Улиастай

2017-07-28 31 Үүлшинэ 12 Багавтар үүлтэй
2017-07-29 31 Үүлшинэ 14 Багавтар үүлтэй
2017-07-30 27 Бага зэргийн бороо 13 Үүлшинэ
2017-07-31 24 Багавтар үүлтэй 10 Үүл багаснa
2017-08-01 22 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ

 

Алтай

2017-07-28 28 Үүлшинэ 13 Үүл багаснa
2017-07-29 28 Үүлшинэ 14 Үүлшинэ
2017-07-30 25 Үүлшинэ 13 Үүлшинэ
2017-07-31 20 Бороо 10 Бороо
2017-08-01 21 Үүлшинэ 9 Үүл багаснa

 

Баянхонгор

2017-07-28 32 Үүлшинэ 15 Үүл багаснa
2017-07-29 31 Үүлшинэ 16 Үүлшинэ
2017-07-30 30 Үүлшинэ 16 Үүлшинэ
2017-07-31 22 Бороо 13 Бага зэргийн бороо
2017-08-01 22 Үүлшинэ 11 Бага зэргийн бороо

 

Чингис

2017-07-28 30 Үүлшинэ 13 Үүлшинэ
2017-07-29 32 Багавтар үүлтэй 14 Үүл багаснa
2017-07-30 34 Үүлшинэ 16 Багавтар үүлтэй
2017-07-31 32 Бага зэргийн бороо 19 Үүлшинэ
2017-08-01 27 Түр зуурын бороо 19 Үүлшинэ

 

Чойбалсан

2017-07-28 31 Үүлшинэ 15 Багавтар үүлтэй
2017-07-29 31 Үүлшинэ 15 Бага зэргийн бороо
2017-07-30 33 Үүлшинэ 15 Үүл багаснa
2017-07-31 32 Үүлшинэ 18 Бага зэргийн бороо
2017-08-01 29 Бага зэргийн бороо 21 Үүлшинэ

 

Баруун-Урт

2017-07-28 32 Үүлшинэ 16 Багавтар үүлтэй
2017-07-29 33 Үүлшинэ 16 Бага зэргийн бороо
2017-07-30 34 Үүлшинэ 17 Үүл багаснa
2017-07-31 36 Үүлшинэ 20 Үүлшинэ
2017-08-01 30 Түр зуурын бороо 22 Үүлшинэ

 

Хатгал

2017-07-28 26 Үүлшинэ 8 Багавтар үүлтэй
2017-07-29 27 Үүлшинэ 10 Багавтар үүлтэй
2017-07-30 23 Бага зэргийн бороо 10 Бага зэргийн бороо
2017-07-31 20 Багавтар үүлтэй 7 Үүл багаснa
2017-08-01 18 Үүлшинэ 7 Бага зэргийн бороо

 

Мөрөн

2017-07-28 30 Үүлшинэ 15 Багавтар үүлтэй
2017-07-29 33 Үүлшинэ 16 Багавтар үүлтэй
2017-07-30 29 Түр зуурын бороо 16 Бага зэргийн бороо
2017-07-31 25 Үүл багаснa 12 Бороо шиврэнэ
2017-08-01 23 Бага зэргийн бороо 11 Үүлшинэ

 

Цэцэрлэг

2017-07-28 29 Үүлшинэ 13 Үүлшинэ
2017-07-29 31 Үүлшинэ 13 Үүл багаснa
2017-07-30 29 Бага зэргийн бороо 14 Үүлшинэ
2017-07-31 22 Бороо 12 Бага зэргийн бороо
2017-08-01 21 Бага зэргийн бороо 10 Үүлшинэ

 

Арвайхээр

2017-07-28 29 Үүлшинэ 14 Үүлшинэ
2017-07-29 31 Үүлшинэ 15 Үүл багаснa
2017-07-30 31 Бага зэргийн бороо 17 Үүлшинэ
2017-07-31 25 Түр зуурын бороо 15 Үүлшинэ
2017-08-01 19 Бага зэргийн бороо 12 Бороо

 

Хархорин

2017-07-28 31 Үүлшинэ 15 Үүлшинэ
2017-07-29 32 Үүлшинэ 16 Үүл багаснa
2017-07-30 31 Бага зэргийн бороо 17 Үүлшинэ
2017-07-31 23 Бороо 14 Бага зэргийн бороо
2017-08-01 20 Үүлшинэ 11 Үүлшинэ

 

Булган

2017-07-28 30 Үүлшинэ 13 Үүлшинэ
2017-07-29 32 Үүлшинэ 14 Үүл багаснa
2017-07-30 30 Түр зуурын бороо 14 Түр зуурын бороо
2017-07-31 24 Бага зэргийн бороо 12 Бороо
2017-08-01 22 Үүл багаснa 13 Бага зэргийн бороо

 

Эрдэнэт

2017-07-28 30 Үүлшинэ 15 Үүлшинэ
2017-07-29 32 Үүлшинэ 15 Үүл багаснa
2017-07-30 30 Түр зуурын бороо 15 Түр зуурын бороо
2017-07-31 23 Бороо 13 Бороо
2017-08-01 21 Үүл багаснa 13 Бага зэргийн бороо

 

Сүхбаатар

2017-07-28 30 Үүлшинэ 16 Үүлшинэ
2017-07-29 33 Үүлшинэ 16 Үүл багаснa
2017-07-30 33 Түр зуурын бороо 19 Үүлшинэ
2017-07-31 27 Үүлшинэ 14 Бороо
2017-08-01 24 Үүлшинэ 14 Бага зэргийн бороо

 

Дархан

2017-07-28 31 Үүлшинэ 17 Үүлшинэ
2017-07-29 34 Үүлшинэ 17 Үүл багаснa
2017-07-30 34 Түр зуурын бороо 19 Үүлшинэ
2017-07-31 27 Үүлшинэ 15 Бороо
2017-08-01 24 Үүлшинэ 15 Бага зэргийн бороо

 

Зуунмод

2017-07-28 28 Бага зэргийн бороо 14 Үүлшинэ
2017-07-29 30 Үүлшинэ 14 Үүл багаснa
2017-07-30 32 Бага зэргийн бороо 16 Үүлшинэ
2017-07-31 25 Түр зуурын бороо 16 Бага зэргийн бороо
2017-08-01 21 Бороо 13 Бороо

 

Чойр

2017-07-28 31 Бага зэргийн бороо 17 Үүлшинэ
2017-07-29 33 Багавтар үүлтэй 16 Үүл багаснa
2017-07-30 34 Үүлшинэ 19 Багавтар үүлтэй
2017-07-31 32 Үүлшинэ 20 Үүлшинэ
2017-08-01 25 Бороо 17 Бага зэргийн бороо

 

Даланзадгад

2017-07-28 33 Үүлшинэ 18 Бага зэргийн бороо
2017-07-29 34 Багавтар үүлтэй 18 Үүл багаснa
2017-07-30 36 Үүлшинэ 21 Багавтар үүлтэй
2017-07-31 33 Бага зэргийн бороо 22 Үүлшинэ
2017-08-01 26 Үүл багаснa 18 Бага зэргийн бороо

 

Ханбогд

2017-07-28 35 Үүлшинэ 23 Үүлшинэ
2017-07-29 36 Багавтар үүлтэй 21 Үүл багаснa
2017-07-30 38 Багавтар үүлтэй 23 Багавтар үүлтэй
2017-07-31 37 Үүлшинэ 25 Үүлшинэ
2017-08-01 29 Бага зэргийн бороо 22 Үүлшинэ

 

Мандалговь

2017-07-28 31 Бага зэргийн бороо 18 Үүлшинэ
2017-07-29 33 Багавтар үүлтэй 17 Үүл багаснa
2017-07-30 35 Үүлшинэ 19 Багавтар үүлтэй
2017-07-31 30 Бага зэргийн бороо 20 Үүлшинэ
2017-08-01 22 Бороо 16 Бороо

 

Сайншанд

2017-07-28 33 Бага зэргийн бороо 20 Багавтар үүлтэй
2017-07-29 32 Бага зэргийн бороо 18 Бага зэргийн бороо
2017-07-30 36 Багавтар үүлтэй 20 Үүл багаснa
2017-07-31 37 Үүлшинэ 23 Үүлшинэ
2017-08-01 30 Түр зуурын бороо 23 Үүлшинэ

 

Замын-Үүд

2017-07-28 35 Үүлшинэ 20 Багавтар үүлтэй
2017-07-29 32 Бага зэргийн бороо 18 Бага зэргийн бороо
2017-07-30 37 Багавтар үүлтэй 20 Үүл багаснa
2017-07-31 38 Үүлшинэ 23 Үүлшинэ
2017-08-01 29 Түр зуурын бороо 23 Үүлшинэ

 

Улаанбаатар

2017-07-28 29 Бага зэргийн бороо 15 Үүлшинэ
2017-07-29 31 Үүлшинэ 15 Үүл багаснa
2017-07-30 32 Бага зэргийн бороо 17 Багавтар үүлтэй
2017-07-31 26 Түр зуурын бороо 17 Бага зэргийн бороо
2017-08-01 20 Бороо 15 Бага зэргийн бороо

 

Багануур

2017-07-28 27 Бага зэргийн бороо 11 Үүлшинэ
2017-07-29 29 Үүлшинэ 12 Үүл багаснa
2017-07-30 30 Бага зэргийн бороо 13 Багавтар үүлтэй
2017-07-31 27 Үүлшинэ 14 Бага зэргийн бороо
2017-08-01 21 Бороо 13 Үүлшинэ