• Холбогдох утас

    (976) 7015-3115

  • Ажлын цаг

    09:00 - 19:00

  • И-мэйл хаяг

    contact@malchingroup.mn

Цаг агаар

Нүүр     Цаг агаар

 

Өлгий

2017-09-26 2 Үүлшинэ -9 Багавтар үүлтэй
2017-09-27 8 Үүлшинэ -6 Багавтар үүлтэй
2017-09-28 9 Үүлшинэ -3 Үүлшинэ
2017-09-29 10 Бага зэргийн хур тунадас 0 Бага зэргийн хур тунадас
2017-09-30 6 Үүлшинэ 1 Үүлшинэ

 

Улаангом

2017-09-26 8 Үүлшинэ -6 Үүл багаснa
2017-09-27 8 Үүлшинэ -6 Багавтар үүлтэй
2017-09-28 9 Үүлшинэ -4 Үүлшинэ
2017-09-29 8 Ялимгүй хур тунадас -2 Үүлшинэ
2017-09-30 10 Ялимгүй хур тунадас 0 Ялимгүй хур тунадас

 

Ховд

2017-09-26 7 Үүлшинэ -6 Багавтар үүлтэй
2017-09-27 10 Багавтар үүлтэй -5 Багавтар үүлтэй
2017-09-28 13 Үүлшинэ -1 Үүлшинэ
2017-09-29 13 Үүлшинэ 1 Багавтар үүлтэй
2017-09-30 13 Үүлшинэ 2 Үүлшинэ

 

Тосонцэнгэл

2017-09-26 2 Үүлшинэ -11 Үүл багаснa
2017-09-27 7 Үүлшинэ -8 Багавтар үүлтэй
2017-09-28 7 Үүлэрхэг -10 Үүлшинэ
2017-09-29 10 Ялимгүй хур тунадас -5 Ялимгүй хур тунадас
2017-09-30 8 Бага зэргийн хур тунадас -2 Бага зэргийн хур тунадас

 

Улиастай

2017-09-26 3 Үүлшинэ -11 Үүл багаснa
2017-09-27 8 Үүлшинэ -7 Багавтар үүлтэй
2017-09-28 8 Үүлшинэ -5 Ялимгүй хур тунадас
2017-09-29 11 Ялимгүй хур тунадас -4 Ялимгүй хур тунадас
2017-09-30 8 Бага зэргийн хур тунадас 1 Бага зэргийн хур тунадас

 

Алтай

2017-09-26 1 Үүлшинэ -10 Багавтар үүлтэй
2017-09-27 6 Багавтар үүлтэй -10 Үүл багаснa
2017-09-28 10 Үүлшинэ -4 Үүлшинэ
2017-09-29 11 Үүлшинэ -3 Багавтар үүлтэй
2017-09-30 7 Бага зэргийн хур тунадас 2 Бага зэргийн хур тунадас

 

Баянхонгор

2017-09-26 6 Үүлшинэ -6 Үүл багаснa
2017-09-27 7 Багавтар үүлтэй -7 Үүл багаснa
2017-09-28 10 Үүлшинэ -4 Үүлшинэ
2017-09-29 13 Үүлшинэ -2 Багавтар үүлтэй
2017-09-30 12 Үүлшинэ 0 Үүлшинэ

 

Чингис

2017-09-26 11 Үүлшинэ -5 Үүлшинэ
2017-09-27 8 Үүлшинэ -5 Үүлшинэ
2017-09-28 9 Үүлшинэ -10 Үүлшинэ
2017-09-29 10 Багавтар үүлтэй -8 Үүлшинэ
2017-09-30 14 Үүлшинэ -4 Багавтар үүлтэй

 

Чойбалсан

2017-09-26 11 Үүлшинэ -2 Үүлшинэ
2017-09-27 8 Үүлшинэ -4 Үүлшинэ
2017-09-28 7 Үүлшинэ -6 Үүлшинэ
2017-09-29 9 Багавтар үүлтэй -6 Үүлшинэ
2017-09-30 13 Үүлшинэ -4 Багавтар үүлтэй

 

Баруун-Урт

2017-09-26 10 Үүлшинэ -2 Үүлшинэ
2017-09-27 8 Үүлшинэ -3 Үүлшинэ
2017-09-28 9 Үүлшинэ -5 Үүлшинэ
2017-09-29 12 Багавтар үүлтэй -5 Үүлшинэ
2017-09-30 15 Үүлшинэ -3 Багавтар үүлтэй

 

Хатгал

2017-09-26 3 Ялимгүй хур тунадас -10 Ялимгүй хур тунадас
2017-09-27 4 Үүлшинэ -12 Үүлшинэ
2017-09-28 8 Үүлшинэ -10 Үүлшинэ
2017-09-29 9 Үүлшинэ -9 Багавтар үүлтэй
2017-09-30 9 Ялимгүй хур тунадас -8 Ялимгүй хур тунадас

 

Мөрөн

2017-09-26 6 Ялимгүй хур тунадас -6 Ялимгүй хур тунадас
2017-09-27 6 Үүлшинэ -7 Үүл багаснa
2017-09-28 10 Үүлшинэ -5 Үүлшинэ
2017-09-29 11 Үүлшинэ -4 Үүл багаснa
2017-09-30 9 Үүлшинэ 0 Ялимгүй хур тунадас

 

Цэцэрлэг

2017-09-26 5 Үүлшинэ -8 Үүл багаснa
2017-09-27 8 Үүлшинэ -9 Үүлшинэ
2017-09-28 9 Үүлшинэ -7 Үүлшинэ
2017-09-29 12 Үүлшинэ -4 Үүл багаснa
2017-09-30 9 Ялимгүй хур тунадас -2 Ялимгүй хур тунадас

 

Арвайхээр

2017-09-26 6 Үүлшинэ -6 Үүл багаснa
2017-09-27 10 Үүлшинэ -5 Үүлшинэ
2017-09-28 10 Үүлшинэ -3 Үүлшинэ
2017-09-29 14 Үүлшинэ -3 Үүл багаснa
2017-09-30 14 Үүлшинэ 0 Үүлшинэ

 

Хархорин

2017-09-26 7 Үүлшинэ -6 Үүлшинэ
2017-09-27 8 Үүлшинэ -5 Үүлшинэ
2017-09-28 9 Үүлшинэ -4 Үүлшинэ
2017-09-29 14 Багавтар үүлтэй -2 Үүл багаснa
2017-09-30 11 Үүлшинэ -2 Үүлшинэ

 

Булган

2017-09-26 6 Ялимгүй хур тунадас -7 Үүлшинэ
2017-09-27 8 Үүлшинэ -6 Үүлшинэ
2017-09-28 9 Үүлшинэ -7 Үүлшинэ
2017-09-29 11 Багавтар үүлтэй -6 Үүл багаснa
2017-09-30 11 Ялимгүй хур тунадас -7 Үүлшинэ

 

Эрдэнэт

2017-09-26 5 Бага зэргийн хур тунадас -4 Ялимгүй хур тунадас
2017-09-27 6 Ялимгүй хур тунадас -5 Ялимгүй хур тунадас
2017-09-28 8 Багавтар үүлтэй -7 Багавтар үүлтэй
2017-09-29 10 Багавтар үүлтэй -4 Үүл багаснa
2017-09-30 5 Ялимгүй хур тунадас -2 Багавтар үүлтэй

 

Сүхбаатар

2017-09-26 8 Бага зэргийн хур тунадас -2 Үүлшинэ
2017-09-27 8 Үүлшинэ -4 Бага зэргийн хур тунадас
2017-09-28 9 Багавтар үүлтэй -5 Үүл багаснa
2017-09-29 10 Багавтар үүлтэй -5 Багавтар үүлтэй
2017-09-30 8 Ялимгүй хур тунадас -5 Үүлшинэ

 

Дархан

2017-09-26 7 Бага зэргийн хур тунадас -1 Бага зэргийн хур тунадас
2017-09-27 8 Үүлшинэ -1 Ялимгүй хур тунадас
2017-09-28 9 Үүлшинэ -5 Үүлшинэ
2017-09-29 12 Багавтар үүлтэй -4 Үүл багаснa
2017-09-30 10 Ялимгүй хур тунадас -2 Багавтар үүлтэй

 

Зуунмод

2017-09-26 7 Үүлшинэ -5 Үүлшинэ
2017-09-27 3 Үүлшинэ -7 Үүлшинэ
2017-09-28 5 Багавтар үүлтэй -8 Үүл багаснa
2017-09-29 8 Багавтар үүлтэй -6 Багавтар үүлтэй
2017-09-30 8 Ялимгүй хур тунадас -4 Багавтар үүлтэй

 

Чойр

2017-09-26 9 Үүлшинэ -3 Үүлшинэ
2017-09-27 8 Үүлшинэ -3 Үүлшинэ
2017-09-28 10 Багавтар үүлтэй -6 Багавтар үүлтэй
2017-09-29 10 Багавтар үүлтэй -3 Үүлшинэ
2017-09-30 12 Үүлшинэ -2 Багавтар үүлтэй

 

Даланзадгад

2017-09-26 14 Үүлшинэ 1 Үүлшинэ
2017-09-27 11 Багавтар үүлтэй 0 Багавтар үүлтэй
2017-09-28 15 Үүлшинэ 0 Багавтар үүлтэй
2017-09-29 18 Үүлшинэ 4 Багавтар үүлтэй
2017-09-30 20 Үүлшинэ 6 Багавтар үүлтэй

 

Ханбогд

2017-09-26 17 Үүлшинэ 3 Үүлшинэ
2017-09-27 12 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй
2017-09-28 18 Үүлшинэ 2 Багавтар үүлтэй
2017-09-29 21 Багавтар үүлтэй 4 Үүлшинэ
2017-09-30 20 Багавтар үүлтэй 9 Багавтар үүлтэй

 

Мандалговь

2017-09-26 13 Үүлшинэ -3 Үүлшинэ
2017-09-27 9 Багавтар үүлтэй -4 Багавтар үүлтэй
2017-09-28 11 Үүлшинэ -5 Багавтар үүлтэй
2017-09-29 15 Үүлшинэ -3 Багавтар үүлтэй
2017-09-30 14 Үүлшинэ -1 Багавтар үүлтэй

 

Сайншанд

2017-09-26 14 Үүлшинэ 1 Үүлшинэ
2017-09-27 11 Үүлшинэ 0 Үүлшинэ
2017-09-28 15 Үүлшинэ -3 Багавтар үүлтэй
2017-09-29 17 Багавтар үүлтэй -1 Үүлшинэ
2017-09-30 21 Багавтар үүлтэй 2 Багавтар үүлтэй

 

Замын-Үүд

2017-09-26 16 Үүлшинэ 2 Үүлшинэ
2017-09-27 12 Үүлшинэ 1 Үүлшинэ
2017-09-28 15 Үүлшинэ -1 Багавтар үүлтэй
2017-09-29 18 Багавтар үүлтэй -2 Үүлшинэ
2017-09-30 22 Багавтар үүлтэй 2 Багавтар үүлтэй

 

Улаанбаатар

2017-09-26 5 Ялимгүй хур тунадас -4 Үүлшинэ
2017-09-27 4 Үүлшинэ -5 Үүл багаснa
2017-09-28 7 Үүлшинэ -6 Үүл багаснa
2017-09-29 9 Багавтар үүлтэй -4 Үүл багаснa
2017-09-30 8 Ялимгүй хур тунадас -2 Үүлшинэ

 

Багануур

2017-09-26 5 Үүлшинэ -8 Үүлшинэ
2017-09-27 5 Үүлшинэ -9 Үүлшинэ
2017-09-28 8 Үүлшинэ -11 Үүлшинэ
2017-09-29 9 Багавтар үүлтэй -9 Үүл багаснa
2017-09-30 10 Үүлшинэ -8 Үүлшинэ