• Холбогдох утас

    (976) 7015-3115

  • Ажлын цаг

    09:00 - 19:00

  • И-мэйл хаяг

    contact@malchingroup.mn

Цаг агаар

Нүүр     Цаг агаар

 

Өлгий

2017-11-21 -8 Үүлшинэ -17 Үүлшинэ
2017-11-22 -5 Үүлшинэ -17 Үүлшинэ
2017-11-23 -2 Үүлшинэ -13 Үүлшинэ
2017-11-24 -2 Үүлшинэ -13 Үүл багаснa
2017-11-25 -2 Үүлшинэ -15 Үүлшинэ

 

Улаангом

2017-11-21 -10 Үүлшинэ -19 Үүлшинэ
2017-11-22 -9 Үүлшинэ -20 Үүлшинэ
2017-11-23 -7 Үүлшинэ -17 Үүлшинэ
2017-11-24 -6 Үүлшинэ -15 Үүл багаснa
2017-11-25 -7 Үүлшинэ -17 Үүлшинэ

 

Ховд

2017-11-21 -7 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ
2017-11-22 -7 Үүлшинэ -20 Үүлшинэ
2017-11-23 -4 Үүлшинэ -15 Үүлшинэ
2017-11-24 -3 Үүлшинэ -16 Үүлшинэ
2017-11-25 -3 Үүлшинэ -17 Үүлшинэ

 

Тосонцэнгэл

2017-11-21 -19 Үүлшинэ -27 Бага зэргийн цас
2017-11-22 -20 Ялимгүй цас -30 Үүлшинэ
2017-11-23 -19 Ялимгүй цас -26 Бага зэргийн цас
2017-11-24 -17 Ялимгүй цас -26 Үүлшинэ
2017-11-25 -17 Үүлшинэ -29 Үүлшинэ

 

Улиастай

2017-11-21 -12 Үүлшинэ -23 Ялимгүй цас
2017-11-22 -13 Ялимгүй цас -25 Үүлшинэ
2017-11-23 -10 Ялимгүй цас -22 Бага зэргийн цас
2017-11-24 -8 Ялимгүй цас -20 Бага зэргийн цас
2017-11-25 -8 Үүлшинэ -22 Үүлшинэ

 

Алтай

2017-11-21 -11 Үүлшинэ -19 Ялимгүй цас
2017-11-22 -11 Багавтар үүлтэй -23 Үүл багаснa
2017-11-23 -5 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ
2017-11-24 -5 Ялимгүй цас -17 Үүлшинэ
2017-11-25 -5 Үүлшинэ -20 Үүлшинэ

 

Баянхонгор

2017-11-21 -7 Үүлшинэ -17 Ялимгүй цас
2017-11-22 -8 Багавтар үүлтэй -21 Үүл багаснa
2017-11-23 -6 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ
2017-11-24 -4 Үүлшинэ -19 Үүлшинэ
2017-11-25 -4 Үүлшинэ -20 Үүлшинэ

 

Чингис

2017-11-21 -13 Ялимгүй цас -21 Ялимгүй цас
2017-11-22 -14 Үүлшинэ -25 Ялимгүй цас
2017-11-23 -16 Үүлшинэ -26 Үүлшинэ
2017-11-24 -15 Үүлшинэ -27 Үүлшинэ
2017-11-25 -18 Ялимгүй цас -26 Ялимгүй цас

 

Чойбалсан

2017-11-21 -7 Ялимгүй цас -14 Ялимгүй цас
2017-11-22 -10 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ
2017-11-23 -13 Үүлшинэ -20 Үүлшинэ
2017-11-24 -12 Үүлшинэ -22 Үүлшинэ
2017-11-25 -14 Ялимгүй цас -21 Үүлшинэ

 

Баруун-Урт

2017-11-21 -10 Ялимгүй цас -16 Ялимгүй цас
2017-11-22 -13 Багавтар үүлтэй -21 Үүл багаснa
2017-11-23 -14 Үүлшинэ -22 Үүлшинэ
2017-11-24 -13 Үүлшинэ -23 Үүлшинэ
2017-11-25 -16 Ялимгүй цас -21 Үүлшинэ

 

Хатгал

2017-11-21 -9 Үүлшинэ -21 Ялимгүй цас
2017-11-22 -9 Үүлшинэ -23 Үүлшинэ
2017-11-23 -10 Үүлшинэ -21 Ялимгүй цас
2017-11-24 -11 Үүлшинэ -21 Бага зэргийн цас
2017-11-25 -12 Үүлшинэ -25 Үүлшинэ

 

Мөрөн

2017-11-21 -7 Үүлшинэ -18 Ялимгүй цас
2017-11-22 -7 Үүлшинэ -19 Үүлшинэ
2017-11-23 -9 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ
2017-11-24 -7 Үүлшинэ -16 Үүлшинэ
2017-11-25 -9 Үүлшинэ -21 Үүлшинэ

 

Цэцэрлэг

2017-11-21 -7 Үүлшинэ -15 Ялимгүй цас
2017-11-22 -9 Ялимгүй цас -18 Үүлшинэ
2017-11-23 -6 Ялимгүй цас -16 Ялимгүй цас
2017-11-24 -7 Бага зэргийн цас -15 Ялимгүй цас
2017-11-25 -8 Бага зэргийн цас -18 Ялимгүй цас

 

Арвайхээр

2017-11-21 -7 Үүлшинэ -14 Үүлшинэ
2017-11-22 -8 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ
2017-11-23 -6 Үүлшинэ -16 Ялимгүй цас
2017-11-24 -6 Үүлшинэ -14 Үүлшинэ
2017-11-25 -8 Үүлшинэ -17 Ялимгүй цас

 

Хархорин

2017-11-21 -8 Үүлшинэ -15 Ялимгүй цас
2017-11-22 -8 Үүлшинэ -19 Үүлшинэ
2017-11-23 -7 Ялимгүй цас -17 Бага зэргийн цас
2017-11-24 -7 Ялимгүй цас -15 Үүлшинэ
2017-11-25 -10 Үүлшинэ -18 Ялимгүй цас

 

Булган

2017-11-21 -12 Үүлшинэ -20 Ялимгүй цас
2017-11-22 -12 Үүлшинэ -22 Үүлшинэ
2017-11-23 -14 Үүлшинэ -22 Ялимгүй цас
2017-11-24 -14 Ялимгүй цас -24 Ялимгүй цас
2017-11-25 -15 Үүлшинэ -25 Ялимгүй цас

 

Эрдэнэт

2017-11-21 -11 Үүлшинэ -16 Бага зэргийн цас
2017-11-22 -11 Үүлшинэ -19 Үүлшинэ
2017-11-23 -14 Ялимгүй цас -19 Ялимгүй цас
2017-11-24 -12 Ялимгүй цас -18 Ялимгүй цас
2017-11-25 -14 Үүлшинэ -20 Ялимгүй цас

 

Сүхбаатар

2017-11-21 -9 Үүлшинэ -16 Бага зэргийн цас
2017-11-22 -9 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ
2017-11-23 -13 Ялимгүй цас -20 Үүлшинэ
2017-11-24 -12 Үүлшинэ -20 Үүлшинэ
2017-11-25 -15 Үүлшинэ -22 Үүлшинэ

 

Дархан

2017-11-21 -10 Ялимгүй цас -18 Ялимгүй цас
2017-11-22 -9 Үүлшинэ -19 Үүлшинэ
2017-11-23 -12 Үүлшинэ -20 Үүлшинэ
2017-11-24 -12 Үүлшинэ -21 Үүлшинэ
2017-11-25 -15 Үүлшинэ -22 Үүлшинэ

 

Зуунмод

2017-11-21 -13 Бага зэргийн цас -17 Ялимгүй цас
2017-11-22 -15 Үүлшинэ -21 Ялимгүй цас
2017-11-23 -15 Ялимгүй цас -21 Бага зэргийн цас
2017-11-24 -14 Ялимгүй цас -21 Ялимгүй цас
2017-11-25 -18 Үүлшинэ -22 Бага зэргийн цас

 

Чойр

2017-11-21 -10 Ялимгүй цас -17 Ялимгүй цас
2017-11-22 -11 Үүлшинэ -21 Үүлшинэ
2017-11-23 -13 Үүлшинэ -22 Үүлшинэ
2017-11-24 -14 Үүлшинэ -22 Үүлшинэ
2017-11-25 -17 Үүлшинэ -22 Үүлшинэ

 

Даланзадгад

2017-11-21 -5 Үүлшинэ -13 Үүлшинэ
2017-11-22 -7 Багавтар үүлтэй -16 Үүл багаснa
2017-11-23 -5 Үүлшинэ -16 Үүлшинэ
2017-11-24 -2 Үүлшинэ -14 Үүлшинэ
2017-11-25 -6 Үүлшинэ -14 Ялимгүй цас

 

Ханбогд

2017-11-21 -1 Үүлшинэ -9 Үүлшинэ
2017-11-22 -4 Багавтар үүлтэй -12 Үүл багаснa
2017-11-23 -3 Үүлшинэ -13 Үүлшинэ
2017-11-24 -1 Үүлшинэ -12 Үүлшинэ
2017-11-25 -5 Үүлшинэ -11 Үүлшинэ

 

Мандалговь

2017-11-21 -8 Үүлшинэ -15 Үүлшинэ
2017-11-22 -9 Багавтар үүлтэй -19 Үүл багаснa
2017-11-23 -10 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ
2017-11-24 -7 Ялимгүй цас -18 Үүлшинэ
2017-11-25 -10 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ

 

Сайншанд

2017-11-21 -4 Ялимгүй цас -14 Үүлшинэ
2017-11-22 -7 Багавтар үүлтэй -17 Үүл багаснa
2017-11-23 -7 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ
2017-11-24 -5 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ
2017-11-25 -9 Ялимгүй цас -17 Үүлшинэ

 

Замын-Үүд

2017-11-21 -3 Ялимгүй цас -12 Үүлшинэ
2017-11-22 -6 Багавтар үүлтэй -17 Үүл багаснa
2017-11-23 -6 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ
2017-11-24 -4 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ
2017-11-25 -8 Ялимгүй цас -16 Үүлшинэ

 

Улаанбаатар

2017-11-21 -13 Бага зэргийн цас -18 Ялимгүй цас
2017-11-22 -14 Үүлшинэ -21 Үүлшинэ
2017-11-23 -14 Ялимгүй цас -20 Ялимгүй цас
2017-11-24 -15 Бага зэргийн цас -21 Үүлшинэ
2017-11-25 -18 Үүлшинэ -23 Бага зэргийн цас

 

Багануур

2017-11-21 -14 Ялимгүй цас -23 Ялимгүй цас
2017-11-22 -15 Үүлшинэ -27 Үүлшинэ
2017-11-23 -17 Ялимгүй цас -27 Ялимгүй цас
2017-11-24 -17 Ялимгүй цас -29 Үүлшинэ
2017-11-25 -19 Үүлшинэ -29 Ялимгүй цас