• Холбогдох утас

    (976) 7015-3115

  • Ажлын цаг

    09:00 - 19:00

  • И-мэйл хаяг

    contact@malchingroup.mn

Цаг агаар

Нүүр     Цаг агаар

 

Өлгий

2018-04-23 18 Багавтар үүлтэй -2 Үүл багаснa
2018-04-24 18 Үүлшинэ 3 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 22 Багавтар үүлтэй 4 Багавтар үүлтэй
2018-04-26 18 Үүлшинэ 7 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 17 Үүлшинэ 5 Бороо шиврэнэ

 

Улаангом

2018-04-23 19 Багавтар үүлтэй 1 Үүл багаснa
2018-04-24 22 Үүлшинэ 3 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 23 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй
2018-04-26 21 Бороо шиврэнэ 7 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 20 Үүлшинэ 5 Бороо шиврэнэ

 

Ховд

2018-04-23 20 Үүлшинэ 1 Үүл багаснa
2018-04-24 23 Багавтар үүлтэй 6 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 25 Багавтар үүлтэй 7 Багавтар үүлтэй
2018-04-26 26 Үүлшинэ 10 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 21 Үүлшинэ 6 Үүлшинэ

 

Тосонцэнгэл

2018-04-23 17 Багавтар үүлтэй -4 Багавтар үүлтэй
2018-04-24 19 Үүлшинэ -2 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 21 Багавтар үүлтэй 2 Багавтар үүлтэй
2018-04-26 23 Үүлшинэ 3 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 19 Үүлшинэ 4 Үүлшинэ

 

Улиастай

2018-04-23 18 Багавтар үүлтэй -1 Багавтар үүлтэй
2018-04-24 20 Үүлшинэ 0 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 21 Багавтар үүлтэй 3 Багавтар үүлтэй
2018-04-26 22 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 20 Үүлшинэ 5 Үүлшинэ

 

Алтай

2018-04-23 14 Үүлшинэ 0 Үүл багаснa
2018-04-24 17 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 19 Багавтар үүлтэй 4 Багавтар үүлтэй
2018-04-26 20 Үүлшинэ 6 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 16 Үүлшинэ 7 Үүлшинэ

 

Баянхонгор

2018-04-23 16 Үүлшинэ -1 Багавтар үүлтэй
2018-04-24 19 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 21 Багавтар үүлтэй 3 Багавтар үүлтэй
2018-04-26 23 Үүлшинэ 5 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 23 Үүлшинэ 7 Үүлшинэ

 

Чингис

2018-04-23 17 Багавтар үүлтэй -2 Үүл багаснa
2018-04-24 22 Багавтар үүлтэй -1 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 24 Бороо шиврэнэ 2 Үүлшинэ
2018-04-26 25 Багавтар үүлтэй 4 Бороо шиврэнэ
2018-04-27 27 Үүлшинэ 6 Үүлшинэ

 

Чойбалсан

2018-04-23 18 Багавтар үүлтэй 0 Бороо шиврэнэ
2018-04-24 23 Багавтар үүлтэй 3 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 25 Бороо шиврэнэ 6 Үүлшинэ
2018-04-26 22 Багавтар үүлтэй 5 Бороо шиврэнэ
2018-04-27 25 Үүлшинэ 8 Үүлшинэ

 

Баруун-Урт

2018-04-23 17 Багавтар үүлтэй 2 Бороо шиврэнэ
2018-04-24 23 Багавтар үүлтэй 3 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 25 Үүлшинэ 6 Үүлшинэ
2018-04-26 23 Багавтар үүлтэй 7 Бороо шиврэнэ
2018-04-27 28 Үүлшинэ 9 Үүлшинэ

 

Хатгал

2018-04-23 16 Багавтар үүлтэй -7 Багавтар үүлтэй
2018-04-24 20 Багавтар үүлтэй -3 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 20 Бороо шиврэнэ -1 Багавтар үүлтэй
2018-04-26 21 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 15 Бороо шиврэнэ 0 Үүлшинэ

 

Мөрөн

2018-04-23 20 Багавтар үүлтэй -1 Багавтар үүлтэй
2018-04-24 23 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 23 Бороо шиврэнэ 3 Багавтар үүлтэй
2018-04-26 25 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 20 Бороо шиврэнэ 6 Үүлшинэ

 

Цэцэрлэг

2018-04-23 17 Багавтар үүлтэй -1 Багавтар үүлтэй
2018-04-24 21 Багавтар үүлтэй 2 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 21 Бороо шиврэнэ 5 Багавтар үүлтэй
2018-04-26 23 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 21 Бороо шиврэнэ 8 Үүлшинэ

 

Арвайхээр

2018-04-23 16 Багавтар үүлтэй -1 Багавтар үүлтэй
2018-04-24 19 Багавтар үүлтэй 3 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 21 Багавтар үүлтэй 6 Багавтар үүлтэй
2018-04-26 24 Багавтар үүлтэй 8 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 25 Бороо шиврэнэ 10 Үүлшинэ

 

Хархорин

2018-04-23 16 Багавтар үүлтэй -1 Багавтар үүлтэй
2018-04-24 21 Багавтар үүлтэй 4 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 21 Багавтар үүлтэй 6 Багавтар үүлтэй
2018-04-26 24 Багавтар үүлтэй 8 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 25 Бороо шиврэнэ 10 Үүлшинэ

 

Булган

2018-04-23 20 Багавтар үүлтэй -2 Багавтар үүлтэй
2018-04-24 24 Багавтар үүлтэй 0 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 23 Багавтар үүлтэй 4 Багавтар үүлтэй
2018-04-26 26 Багавтар үүлтэй 3 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 21 Бороо шиврэнэ 5 Үүлшинэ

 

Эрдэнэт

2018-04-23 19 Багавтар үүлтэй 0 Багавтар үүлтэй
2018-04-24 23 Багавтар үүлтэй 4 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 21 Бороо шиврэнэ 6 Үүлшинэ
2018-04-26 23 Багавтар үүлтэй 6 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 20 Үүлшинэ 7 Үүлшинэ

 

Сүхбаатар

2018-04-23 22 Багавтар үүлтэй 2 Багавтар үүлтэй
2018-04-24 27 Багавтар үүлтэй 4 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 24 Бороо шиврэнэ 6 Үүлшинэ
2018-04-26 24 Багавтар үүлтэй 6 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 21 Үүлшинэ 7 Үүлшинэ

 

Дархан

2018-04-23 22 Багавтар үүлтэй 3 Багавтар үүлтэй
2018-04-24 27 Багавтар үүлтэй 6 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 26 Үүлшинэ 7 Үүлшинэ
2018-04-26 28 Багавтар үүлтэй 6 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 23 Үүлшинэ 9 Үүлшинэ

 

Зуунмод

2018-04-23 16 Багавтар үүлтэй -2 Үүл багаснa
2018-04-24 20 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 20 Үүлшинэ 3 Үүлшинэ
2018-04-26 22 Багавтар үүлтэй 3 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 23 Үүлшинэ 7 Үүлшинэ

 

Чойр

2018-04-23 16 Багавтар үүлтэй -1 Багавтар үүлтэй
2018-04-24 21 Багавтар үүлтэй 2 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 24 Бороо шиврэнэ 5 Үүлшинэ
2018-04-26 23 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 28 Үүлшинэ 8 Үүлшинэ

 

Даланзадгад

2018-04-23 15 Үүлшинэ 1 Үүл багаснa
2018-04-24 22 Үүлшинэ 2 Үүлшинэ
2018-04-25 26 Багавтар үүлтэй 7 Багавтар үүлтэй
2018-04-26 28 Багавтар үүлтэй 9 Үүлшинэ
2018-04-27 28 Үүлшинэ 12 Үүлшинэ

 

Ханбогд

2018-04-23 16 Үүлшинэ 3 Бороо шиврэнэ
2018-04-24 22 Үүлшинэ 5 Үүлшинэ
2018-04-25 26 Багавтар үүлтэй 9 Багавтар үүлтэй
2018-04-26 28 Багавтар үүлтэй 12 Үүлшинэ
2018-04-27 28 Үүлшинэ 14 Үүлшинэ

 

Мандалговь

2018-04-23 16 Багавтар үүлтэй -2 Бороо шиврэнэ
2018-04-24 21 Үүлшинэ 2 Үүлшинэ
2018-04-25 24 Үүлшинэ 4 Үүлшинэ
2018-04-26 23 Багавтар үүлтэй 5 Үүлшинэ
2018-04-27 28 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ

 

Сайншанд

2018-04-23 17 Үүлшинэ 2 Бороо шиврэнэ
2018-04-24 21 Багавтар үүлтэй 3 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 24 Үүлшинэ 6 Багавтар үүлтэй
2018-04-26 26 Багавтар үүлтэй 8 Үүлшинэ
2018-04-27 28 Үүлшинэ 11 Үүлшинэ

 

Замын-Үүд

2018-04-23 16 Үүлшинэ 2 Үүл багаснa
2018-04-24 20 Багавтар үүлтэй 2 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 23 Үүлшинэ 4 Багавтар үүлтэй
2018-04-26 26 Багавтар үүлтэй 8 Үүлшинэ
2018-04-27 28 Үүлшинэ 11 Үүлшинэ

 

Улаанбаатар

2018-04-23 17 Багавтар үүлтэй 0 Үүл багаснa
2018-04-24 22 Багавтар үүлтэй 2 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 23 Бороо шиврэнэ 4 Үүлшинэ
2018-04-26 25 Багавтар үүлтэй 6 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 25 Үүлшинэ 8 Үүлшинэ

 

Багануур

2018-04-23 17 Багавтар үүлтэй -4 Үүл багаснa
2018-04-24 22 Багавтар үүлтэй -3 Багавтар үүлтэй
2018-04-25 23 Бороо шиврэнэ 0 Үүлшинэ
2018-04-26 25 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй
2018-04-27 27 Үүлшинэ 4 Үүлшинэ