• Холбогдох утас

    (976) 7015-3115

  • Ажлын цаг

    09:00 - 19:00

  • И-мэйл хаяг

    contact@malchingroup.mn

Цаг агаар

Нүүр     Цаг агаар

 

Өлгий

2019-06-21 25 Үүлшинэ 13 Үүлшинэ
2019-06-22 24 Үүлшинэ 11 Үүлшинэ
2019-06-23 25 Үүлшинэ 13 Үүлшинэ
2019-06-24 23 Үүлшинэ 11 Үүлшинэ
2019-06-25 23 Үүлшинэ 12 Үүлшинэ

 

Улаангом

2019-06-21 27 Үүлшинэ 14 Үүлшинэ
2019-06-22 27 Үүлшинэ 14 Бага зэргийн бороо
2019-06-23 27 Үүлшинэ 13 Үүлшинэ
2019-06-24 25 Үүлшинэ 13 Бага зэргийн бороо
2019-06-25 27 Үүлшинэ 12 Үүлшинэ

 

Ховд

2019-06-21 27 Үүлшинэ 15 Үүлшинэ
2019-06-22 28 Үүлшинэ 14 Үүлшинэ
2019-06-23 26 Үүлшинэ 16 Үүлшинэ
2019-06-24 24 Үүлшинэ 14 Үүлшинэ
2019-06-25 25 Үүлшинэ 11 Бага зэргийн бороо

 

Тосонцэнгэл

2019-06-21 27 Бага зэргийн бороо 11 Үүлшинэ
2019-06-22 25 Түр зуурын бороо 11 Үүлшинэ
2019-06-23 26 Бага зэргийн бороо 11 Үүлшинэ
2019-06-24 20 Бороо 12 Үүлшинэ
2019-06-25 23 Үүлшинэ 10 Бороо

 

Улиастай

2019-06-21 27 Бага зэргийн бороо 13 Үүлшинэ
2019-06-22 27 Бага зэргийн бороо 12 Үүлшинэ
2019-06-23 26 Бага зэргийн бороо 12 Үүлшинэ
2019-06-24 22 Бороо 13 Үүлшинэ
2019-06-25 22 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ

 

Алтай

2019-06-21 24 Бага зэргийн бороо 13 Үүлшинэ
2019-06-22 23 Үүлшинэ 12 Бага зэргийн бороо
2019-06-23 24 Үүлшинэ 12 Үүлшинэ
2019-06-24 19 Бага зэргийн бороо 12 Үүлшинэ
2019-06-25 21 Үүлшинэ 8 Бороо

 

Баянхонгор

2019-06-21 27 Үүлшинэ 14 Үүлшинэ
2019-06-22 25 Түр зуурын бороо 14 Бага зэргийн бороо
2019-06-23 25 Үүлшинэ 14 Бага зэргийн бороо
2019-06-24 27 Үүлшинэ 14 Үүлшинэ
2019-06-25 20 Бага зэргийн бороо 12 Бороо

 

Чингис

2019-06-21 33 Үүлшинэ 15 Үүлшинэ
2019-06-22 34 Үүлшинэ 16 Үүлшинэ
2019-06-23 32 Үүлшинэ 16 Үүлшинэ
2019-06-24 32 Бага зэргийн бороо 15 Бага зэргийн бороо
2019-06-25 31 Үүлшинэ 16 Бага зэргийн бороо

 

Чойбалсан

2019-06-21 33 Үүлшинэ 15 Үүлшинэ
2019-06-22 34 Үүлшинэ 16 Үүлшинэ
2019-06-23 35 Үүлшинэ 19 Үүлшинэ
2019-06-24 33 Үүлшинэ 18 Үүлшинэ
2019-06-25 34 Түр зуурын бороо 19 Бага зэргийн бороо

 

Баруун-Урт

2019-06-21 33 Үүлшинэ 16 Үүлшинэ
2019-06-22 33 Үүлшинэ 17 Үүлшинэ
2019-06-23 34 Үүлшинэ 19 Үүлшинэ
2019-06-24 33 Үүлшинэ 19 Үүлшинэ
2019-06-25 31 Түр зуурын бороо 19 Үүлшинэ

 

Хатгал

2019-06-21 21 Түр зуурын бороо 10 Бага зэргийн бороо
2019-06-22 21 Түр зуурын бороо 9 Түр зуурын бороо
2019-06-23 21 Бага зэргийн бороо 9 Бага зэргийн бороо
2019-06-24 19 Бороо 8 Бага зэргийн бороо
2019-06-25 18 Бага зэргийн бороо 7 Бороо

 

Мөрөн

2019-06-21 27 Түр зуурын бороо 15 Үүлшинэ
2019-06-22 27 Бага зэргийн бороо 14 Бага зэргийн бороо
2019-06-23 27 Бага зэргийн бороо 14 Үүлшинэ
2019-06-24 24 Түр зуурын бороо 14 Бага зэргийн бороо
2019-06-25 23 Бага зэргийн бороо 12 Бороо

 

Цэцэрлэг

2019-06-21 27 Түр зуурын бороо 14 Үүлшинэ
2019-06-22 26 Бага зэргийн бороо 13 Үүлшинэ
2019-06-23 25 Бага зэргийн бороо 12 Үүлшинэ
2019-06-24 25 Бороо 13 Үүлшинэ
2019-06-25 20 Бороо 11 Бороо

 

Арвайхээр

2019-06-21 28 Үүлшинэ 15 Үүлшинэ
2019-06-22 28 Бага зэргийн бороо 16 Үүлшинэ
2019-06-23 27 Бага зэргийн бороо 15 Үүлшинэ
2019-06-24 27 Бороо 14 Үүлшинэ
2019-06-25 19 Бага зэргийн бороо 14 Бороо

 

Хархорин

2019-06-21 30 Үүлшинэ 15 Үүлшинэ
2019-06-22 28 Түр зуурын бороо 15 Үүлшинэ
2019-06-23 29 Бага зэргийн бороо 14 Үүлшинэ
2019-06-24 27 Бороо 14 Үүлшинэ
2019-06-25 21 Бороо 14 Бороо

 

Булган

2019-06-21 30 Үүлшинэ 12 Үүлшинэ
2019-06-22 29 Бага зэргийн бороо 13 Бага зэргийн бороо
2019-06-23 28 Бага зэргийн бороо 12 Бага зэргийн бороо
2019-06-24 27 Түр зуурын бороо 13 Үүлшинэ
2019-06-25 20 Бороо 13 Бороо

 

Эрдэнэт

2019-06-21 30 Үүлшинэ 14 Үүлшинэ
2019-06-22 28 Үүлшинэ 15 Үүлшинэ
2019-06-23 29 Түр зуурын бороо 14 Бага зэргийн бороо
2019-06-24 27 Түр зуурын бороо 15 Үүлшинэ
2019-06-25 21 Бороо 12 Бороо

 

Сүхбаатар

2019-06-21 33 Үүлшинэ 16 Үүлшинэ
2019-06-22 30 Үүлшинэ 17 Үүлшинэ
2019-06-23 30 Бага зэргийн бороо 16 Бага зэргийн бороо
2019-06-24 29 Бага зэргийн бороо 15 Үүлшинэ
2019-06-25 22 Бороо 15 Бага зэргийн бороо

 

Дархан

2019-06-21 36 Үүлшинэ 18 Үүлшинэ
2019-06-22 30 Үүлшинэ 18 Үүлшинэ
2019-06-23 30 Бага зэргийн бороо 18 Бага зэргийн бороо
2019-06-24 32 Бага зэргийн бороо 17 Үүлшинэ
2019-06-25 25 Бороо 15 Бороо

 

Зуунмод

2019-06-21 30 Үүлшинэ 15 Үүлшинэ
2019-06-22 30 Үүлшинэ 16 Үүлшинэ
2019-06-23 27 Түр зуурын бороо 15 Үүлшинэ
2019-06-24 27 Түр зуурын бороо 15 Үүлшинэ
2019-06-25 20 Түр зуурын бороо 14 Бороо

 

Чойр

2019-06-21 33 Үүлшинэ 18 Үүлшинэ
2019-06-22 34 Үүлшинэ 18 Үүлшинэ
2019-06-23 31 Үүлшинэ 19 Үүлшинэ
2019-06-24 30 Бага зэргийн бороо 18 Үүлшинэ
2019-06-25 29 Бага зэргийн бороо 18 Бага зэргийн бороо

 

Даланзадгад

2019-06-21 32 Үүлшинэ 19 Үүлшинэ
2019-06-22 30 Үүлшинэ 20 Түр зуурын бороо
2019-06-23 30 Түр зуурын бороо 18 Үүлшинэ
2019-06-24 31 Үүлшинэ 17 Үүлшинэ
2019-06-25 29 Бага зэргийн бороо 18 Үүлшинэ

 

Ханбогд

2019-06-21 35 Үүлшинэ 20 Үүлшинэ
2019-06-22 35 Үүлшинэ 21 Үүлшинэ
2019-06-23 32 Түр зуурын бороо 21 Бага зэргийн бороо
2019-06-24 32 Түр зуурын бороо 21 Үүлшинэ
2019-06-25 32 Түр зуурын бороо 20 Үүлшинэ

 

Мандалговь

2019-06-21 33 Үүлшинэ 17 Үүлшинэ
2019-06-22 31 Үүлшинэ 18 Үүлшинэ
2019-06-23 31 Үүлшинэ 17 Үүлшинэ
2019-06-24 30 Бага зэргийн бороо 17 Бага зэргийн бороо
2019-06-25 28 Бага зэргийн бороо 17 Үүлшинэ

 

Сайншанд

2019-06-21 36 Үүлшинэ 20 Үүлшинэ
2019-06-22 35 Үүлшинэ 20 Үүлшинэ
2019-06-23 33 Бороо шиврэнэ 19 Үүлшинэ
2019-06-24 33 Бага зэргийн бороо 19 Үүлшинэ
2019-06-25 34 Бага зэргийн бороо 20 Үүлшинэ

 

Замын-Үүд

2019-06-21 36 Үүлшинэ 20 Үүлшинэ
2019-06-22 34 Үүлшинэ 20 Үүлшинэ
2019-06-23 33 Бороо шиврэнэ 19 Үүлшинэ
2019-06-24 33 Бага зэргийн бороо 19 Үүлшинэ
2019-06-25 33 Бага зэргийн бороо 19 Үүлшинэ

 

Улаанбаатар

2019-06-21 32 Үүлшинэ 17 Үүлшинэ
2019-06-22 32 Үүлшинэ 18 Үүлшинэ
2019-06-23 28 Түр зуурын бороо 19 Үүлшинэ
2019-06-24 27 Түр зуурын бороо 15 Бага зэргийн бороо
2019-06-25 21 Түр зуурын бороо 14 Бороо

 

Багануур

2019-06-21 31 Үүлшинэ 11 Үүлшинэ
2019-06-22 31 Үүлшинэ 13 Үүлшинэ
2019-06-23 28 Бага зэргийн бороо 14 Үүлшинэ
2019-06-24 28 Түр зуурын бороо 12 Үүлшинэ
2019-06-25 27 Үүлшинэ 14 Үүлшинэ