• Холбогдох утас

    (976) 7015-3115

  • Ажлын цаг

    09:00 - 19:00

  • И-мэйл хаяг

    contact@malchingroup.mn

Цаг агаар

Нүүр     Цаг агаар

 

Өлгий

2019-10-18 4 Үүлэрхэг 1 Ялимгүй хур тунадас
2019-10-19 4 Багавтар үүлтэй -8 Үүл багаснa
2019-10-20 7 Үүлшинэ -3 Үүлшинэ
2019-10-21 -2 Ялимгүй цас -6 Цас
2019-10-22 0 Багавтар үүлтэй -13 Үүл багаснa

 

Улаангом

2019-10-18 9 Ялимгүй хур тунадас 0 Үүлшинэ
2019-10-19 7 Багавтар үүлтэй -5 Үүл багаснa
2019-10-20 8 Үүлшинэ -4 Үүлшинэ
2019-10-21 2 Ялимгүй цас -5 Цас
2019-10-22 3 Багавтар үүлтэй -11 Үүл багаснa

 

Ховд

2019-10-18 9 Үүлшинэ 4 Үүлшинэ
2019-10-19 10 Багавтар үүлтэй -5 Үүл багаснa
2019-10-20 12 Үүлшинэ -2 Багавтар үүлтэй
2019-10-21 2 Цас -4 Ялимгүй цас
2019-10-22 2 Багавтар үүлтэй -9 Үүл багаснa

 

Тосонцэнгэл

2019-10-18 9 Ялимгүй хур тунадас -7 Үүлшинэ
2019-10-19 1 Үүл багаснa -9 Цас
2019-10-20 5 Үүлшинэ -11 Багавтар үүлтэй
2019-10-21 0 Ялимгүй цас -9 Цас
2019-10-22 -4 Үүл багаснa -14 Үүлшинэ

 

Улиастай

2019-10-18 9 Хур тунадас -4 Үүлшинэ
2019-10-19 1 Үүл багаснa -8 Цас
2019-10-20 7 Үүлшинэ -10 Багавтар үүлтэй
2019-10-21 3 Ялимгүй цас -6 Цас
2019-10-22 -4 Үүл багаснa -15 Үүлшинэ

 

Алтай

2019-10-18 8 Хур тунадас 0 Үүлшинэ
2019-10-19 0 Үүл багаснa -7 Цас
2019-10-20 7 Үүлшинэ -6 Багавтар үүлтэй
2019-10-21 1 Ялимгүй цас -4 Үүлшинэ
2019-10-22 -5 Үүлшинэ -14 Цас

 

Баянхонгор

2019-10-18 11 Үүлшинэ -5 Үүлшинэ
2019-10-19 4 Үүл багаснa -4 Ялимгүй хур тунадас
2019-10-20 8 Үүлшинэ -7 Багавтар үүлтэй
2019-10-21 7 Үүлшинэ -7 Үүлшинэ
2019-10-22 -1 Үүлшинэ -7 Цас

 

Чингис

2019-10-18 15 Багавтар үүлтэй -5 Багавтар үүлтэй
2019-10-19 14 Үүлшинэ -2 Үүлшинэ
2019-10-20 7 Үүл багаснa -6 Ялимгүй цас
2019-10-21 11 Үүлшинэ -6 Багавтар үүлтэй
2019-10-22 7 Ялимгүй цас -5 Үүлшинэ

 

Чойбалсан

2019-10-18 15 Багавтар үүлтэй -2 Багавтар үүлтэй
2019-10-19 16 Үүлшинэ 0 Багавтар үүлтэй
2019-10-20 9 Ялимгүй цас 0 Цас
2019-10-21 8 Багавтар үүлтэй -4 Багавтар үүлтэй
2019-10-22 7 Үүлшинэ -1 Багавтар үүлтэй

 

Баруун-Урт

2019-10-18 15 Багавтар үүлтэй -2 Багавтар үүлтэй
2019-10-19 16 Үүлшинэ 0 Багавтар үүлтэй
2019-10-20 8 Үүлшинэ -1 Ялимгүй цас
2019-10-21 11 Багавтар үүлтэй -3 Багавтар үүлтэй
2019-10-22 9 Үүлшинэ -1 Багавтар үүлтэй

 

Хатгал

2019-10-18 10 Үүлшинэ -6 Үүлшинэ
2019-10-19 1 Үүл багаснa -7 Цас
2019-10-20 3 Үүлшинэ -11 Багавтар үүлтэй
2019-10-21 -4 Цас -8 Ялимгүй цас
2019-10-22 -1 Үүл багаснa -14 Ялимгүй цас

 

Мөрөн

2019-10-18 14 Үүлшинэ -4 Үүлшинэ
2019-10-19 4 Үүл багаснa -3 Их цас
2019-10-20 6 Үүлшинэ -8 Багавтар үүлтэй
2019-10-21 3 Цас -5 Ялимгүй цас
2019-10-22 0 Үүл багаснa -7 Цас

 

Цэцэрлэг

2019-10-18 14 Үүлшинэ -1 Үүлшинэ
2019-10-19 3 Ялимгүй хур тунадас 0 Цас
2019-10-20 8 Багавтар үүлтэй -7 Үүл багаснa
2019-10-21 9 Ялимгүй хур тунадас -2 Үүлшинэ
2019-10-22 -3 Үүлшинэ -8 Цас

 

Арвайхээр

2019-10-18 14 Үүлшинэ -1 Үүлшинэ
2019-10-19 4 Ялимгүй хур тунадас 0 Үүлшинэ
2019-10-20 9 Багавтар үүлтэй -6 Үүл багаснa
2019-10-21 10 Үүлшинэ -1 Үүлшинэ
2019-10-22 -2 Үүлшинэ -7 Ялимгүй цас

 

Хархорин

2019-10-18 15 Үүлшинэ 0 Үүлшинэ
2019-10-19 5 Хур тунадас 1 Хур тунадас
2019-10-20 8 Багавтар үүлтэй -6 Үүл багаснa
2019-10-21 9 Үүлшинэ -2 Үүлшинэ
2019-10-22 -2 Цас -7 Цас

 

Булган

2019-10-18 14 Үүлшинэ -5 Багавтар үүлтэй
2019-10-19 3 Хур тунадас -2 Хур тунадас
2019-10-20 6 Багавтар үүлтэй -9 Үүл багаснa
2019-10-21 7 Ялимгүй хур тунадас -6 Үүлшинэ
2019-10-22 0 Үүлшинэ -10 Цас

 

Эрдэнэт

2019-10-18 14 Үүлшинэ -1 Багавтар үүлтэй
2019-10-19 3 Хур тунадас 0 Ялимгүй хур тунадас
2019-10-20 6 Багавтар үүлтэй -6 Үүл багаснa
2019-10-21 5 Ялимгүй хур тунадас -2 Үүлшинэ
2019-10-22 -1 Үүлшинэ -8 Цас

 

Сүхбаатар

2019-10-18 16 Үүлшинэ -1 Багавтар үүлтэй
2019-10-19 5 Хур тунадас 1 Үүлшинэ
2019-10-20 7 Багавтар үүлтэй -7 Үүл багаснa
2019-10-21 6 Ялимгүй хур тунадас -4 Үүлшинэ
2019-10-22 1 Үүлшинэ -4 Цас

 

Дархан

2019-10-18 15 Үүлшинэ 0 Багавтар үүлтэй
2019-10-19 4 Хур тунадас 1 Үүлшинэ
2019-10-20 6 Багавтар үүлтэй -7 Үүл багаснa
2019-10-21 7 Ялимгүй хур тунадас -2 Үүлшинэ
2019-10-22 1 Үүлшинэ -4 Цас

 

Зуунмод

2019-10-18 13 Багавтар үүлтэй -2 Багавтар үүлтэй
2019-10-19 4 Хур тунадас 1 Үүлшинэ
2019-10-20 3 Багавтар үүлтэй -7 Үүл багаснa
2019-10-21 8 Үүлшинэ -4 Үүлшинэ
2019-10-22 -1 Үүлшинэ -5 Цас

 

Чойр

2019-10-18 13 Багавтар үүлтэй -2 Багавтар үүлтэй
2019-10-19 10 Үүлшинэ 1 Үүлшинэ
2019-10-20 8 Багавтар үүлтэй -5 Үүл багаснa
2019-10-21 11 Үүлшинэ -3 Багавтар үүлтэй
2019-10-22 4 Үүлшинэ -1 Үүлшинэ

 

Даланзадгад

2019-10-18 17 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй
2019-10-19 11 Үүлшинэ 3 Үүлшинэ
2019-10-20 14 Багавтар үүлтэй -2 Үүл багаснa
2019-10-21 15 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй
2019-10-22 5 Үүлшинэ 0 Багавтар үүлтэй

 

Ханбогд

2019-10-18 17 Багавтар үүлтэй 4 Багавтар үүлтэй
2019-10-19 17 Үүлшинэ 8 Багавтар үүлтэй
2019-10-20 14 Багавтар үүлтэй 1 Үүл багаснa
2019-10-21 17 Багавтар үүлтэй 4 Багавтар үүлтэй
2019-10-22 14 Үүлшинэ 6 Багавтар үүлтэй

 

Мандалговь

2019-10-18 14 Багавтар үүлтэй -2 Багавтар үүлтэй
2019-10-19 7 Ялимгүй хур тунадас 1 Үүлшинэ
2019-10-20 8 Багавтар үүлтэй -6 Үүл багаснa
2019-10-21 11 Багавтар үүлтэй -3 Багавтар үүлтэй
2019-10-22 1 Үүлшинэ -2 Багавтар үүлтэй

 

Сайншанд

2019-10-18 16 Багавтар үүлтэй 1 Багавтар үүлтэй
2019-10-19 16 Үүлшинэ 2 Багавтар үүлтэй
2019-10-20 11 Үүл багаснa -2 Үүлшинэ
2019-10-21 14 Багавтар үүлтэй 0 Багавтар үүлтэй
2019-10-22 13 Үүлшинэ 2 Багавтар үүлтэй

 

Замын-Үүд

2019-10-18 17 Багавтар үүлтэй 2 Багавтар үүлтэй
2019-10-19 18 Үүлшинэ 3 Багавтар үүлтэй
2019-10-20 11 Үүл багаснa -1 Үүлшинэ
2019-10-21 15 Багавтар үүлтэй 0 Багавтар үүлтэй
2019-10-22 16 Үүлшинэ 2 Багавтар үүлтэй

 

Улаанбаатар

2019-10-18 14 Багавтар үүлтэй -1 Багавтар үүлтэй
2019-10-19 5 Хур тунадас 2 Үүлшинэ
2019-10-20 5 Үүл багаснa -7 Үүлшинэ
2019-10-21 9 Багавтар үүлтэй -5 Багавтар үүлтэй
2019-10-22 0 Ялимгүй цас -4 Цас

 

Багануур

2019-10-18 12 Багавтар үүлтэй -9 Багавтар үүлтэй
2019-10-19 5 Хур тунадас -4 Үүлшинэ
2019-10-20 4 Үүл багаснa -10 Үүлшинэ
2019-10-21 8 Багавтар үүлтэй -10 Багавтар үүлтэй
2019-10-22 0 Үүлшинэ -7 Цас