• Холбогдох утас

    (976) 7015-3115

  • Ажлын цаг

    09:00 - 19:00

  • И-мэйл хаяг

    contact@malchingroup.mn

Цаг агаар

Нүүр     Цаг агаар

 

Өлгий

2019-08-25 21 Үүл багаснa 6 Үүлшинэ
2019-08-26 23 Багавтар үүлтэй 8 Багавтар үүлтэй
2019-08-27 24 Багавтар үүлтэй 9 Багавтар үүлтэй
2019-08-28 25 Багавтар үүлтэй 11 Багавтар үүлтэй
2019-08-29 26 Багавтар үүлтэй 11 Багавтар үүлтэй

 

Улаангом

2019-08-25 23 Үүл багаснa 8 Үүлшинэ
2019-08-26 24 Багавтар үүлтэй 9 Багавтар үүлтэй
2019-08-27 25 Багавтар үүлтэй 9 Багавтар үүлтэй
2019-08-28 26 Багавтар үүлтэй 10 Багавтар үүлтэй
2019-08-29 26 Багавтар үүлтэй 11 Багавтар үүлтэй

 

Ховд

2019-08-25 23 Үүл багаснa 8 Үүлшинэ
2019-08-26 24 Багавтар үүлтэй 8 Багавтар үүлтэй
2019-08-27 26 Багавтар үүлтэй 9 Багавтар үүлтэй
2019-08-28 27 Багавтар үүлтэй 11 Багавтар үүлтэй
2019-08-29 28 Багавтар үүлтэй 12 Багавтар үүлтэй

 

Тосонцэнгэл

2019-08-25 17 Үүл багаснa 4 Үүлшинэ
2019-08-26 20 Багавтар үүлтэй 2 Багавтар үүлтэй
2019-08-27 22 Багавтар үүлтэй 4 Багавтар үүлтэй
2019-08-28 24 Багавтар үүлтэй 6 Багавтар үүлтэй
2019-08-29 24 Багавтар үүлтэй 7 Багавтар үүлтэй

 

Улиастай

2019-08-25 19 Үүл багаснa 5 Үүлшинэ
2019-08-26 21 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй
2019-08-27 23 Багавтар үүлтэй 7 Багавтар үүлтэй
2019-08-28 25 Багавтар үүлтэй 9 Багавтар үүлтэй
2019-08-29 25 Багавтар үүлтэй 10 Багавтар үүлтэй

 

Алтай

2019-08-25 17 Үүл багаснa 6 Үүлшинэ
2019-08-26 19 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй
2019-08-27 20 Багавтар үүлтэй 6 Багавтар үүлтэй
2019-08-28 23 Багавтар үүлтэй 9 Багавтар үүлтэй
2019-08-29 23 Багавтар үүлтэй 9 Багавтар үүлтэй

 

Баянхонгор

2019-08-25 21 Үүлшинэ 11 Үүлшинэ
2019-08-26 21 Багавтар үүлтэй 8 Үүл багаснa
2019-08-27 23 Багавтар үүлтэй 9 Багавтар үүлтэй
2019-08-28 26 Багавтар үүлтэй 10 Багавтар үүлтэй
2019-08-29 26 Багавтар үүлтэй 12 Багавтар үүлтэй

 

Чингис

2019-08-25 23 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо 13 Үүлшинэ
2019-08-26 19 Бага зэргийн бороо 9 Бага зэргийн бороо
2019-08-27 18 Үүлшинэ 8 Үүлшинэ
2019-08-28 21 Үүл багаснa 7 Үүлшинэ
2019-08-29 21 Багавтар үүлтэй 8 Үүл багаснa

 

Чойбалсан

2019-08-25 24 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо 13 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
2019-08-26 19 Бороо 11 Бороо
2019-08-27 18 Бага зэргийн бороо 10 Бороо
2019-08-28 19 Үүлшинэ 10 Бага зэргийн бороо
2019-08-29 21 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ

 

Баруун-Урт

2019-08-25 26 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо 14 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
2019-08-26 20 Үүлшинэ 12 Бороо
2019-08-27 19 Бага зэргийн бороо 9 Бага зэргийн бороо
2019-08-28 19 Үүлшинэ 10 Бага зэргийн бороо
2019-08-29 21 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ

 

Хатгал

2019-08-25 14 Үүлшинэ 3 Үүлшинэ
2019-08-26 17 Багавтар үүлтэй 2 Үүл багаснa
2019-08-27 19 Үүл багаснa 3 Үүлшинэ
2019-08-28 20 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй
2019-08-29 20 Багавтар үүлтэй 7 Багавтар үүлтэй

 

Мөрөн

2019-08-25 18 Үүлшинэ 8 Үүлшинэ
2019-08-26 21 Багавтар үүлтэй 6 Үүл багаснa
2019-08-27 22 Үүл багаснa 8 Үүлшинэ
2019-08-28 24 Багавтар үүлтэй 8 Багавтар үүлтэй
2019-08-29 24 Багавтар үүлтэй 9 Багавтар үүлтэй

 

Цэцэрлэг

2019-08-25 18 Үүлшинэ 8 Үүлшинэ
2019-08-26 20 Багавтар үүлтэй 5 Үүл багаснa
2019-08-27 21 Үүл багаснa 6 Үүлшинэ
2019-08-28 22 Багавтар үүлтэй 7 Багавтар үүлтэй
2019-08-29 23 Багавтар үүлтэй 8 Багавтар үүлтэй

 

Арвайхээр

2019-08-25 19 Үүлшинэ 11 Үүлшинэ
2019-08-26 19 Багавтар үүлтэй 7 Үүл багаснa
2019-08-27 21 Үүл багаснa 8 Үүлшинэ
2019-08-28 23 Багавтар үүлтэй 9 Багавтар үүлтэй
2019-08-29 23 Багавтар үүлтэй 10 Багавтар үүлтэй

 

Хархорин

2019-08-25 19 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ
2019-08-26 20 Багавтар үүлтэй 7 Үүл багаснa
2019-08-27 21 Үүл багаснa 8 Үүлшинэ
2019-08-28 24 Багавтар үүлтэй 8 Багавтар үүлтэй
2019-08-29 24 Багавтар үүлтэй 10 Багавтар үүлтэй

 

Булган

2019-08-25 19 Үүлшинэ 8 Үүлшинэ
2019-08-26 20 Үүлшинэ 6 Үүлшинэ
2019-08-27 20 Үүл багаснa 6 Үүлшинэ
2019-08-28 23 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй
2019-08-29 23 Багавтар үүлтэй 8 Багавтар үүлтэй

 

Эрдэнэт

2019-08-25 17 Үүлшинэ 10 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
2019-08-26 18 Үүлшинэ 6 Үүлшинэ
2019-08-27 20 Үүлшинэ 7 Үүлшинэ
2019-08-28 22 Багавтар үүлтэй 7 Үүл багаснa
2019-08-29 22 Багавтар үүлтэй 9 Багавтар үүлтэй

 

Сүхбаатар

2019-08-25 21 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо 13 Бороо
2019-08-26 19 Үүлшинэ 10 Бага зэргийн бороо
2019-08-27 22 Үүлшинэ 9 Үүлшинэ
2019-08-28 24 Багавтар үүлтэй 9 Үүл багаснa
2019-08-29 24 Багавтар үүлтэй 11 Багавтар үүлтэй

 

Дархан

2019-08-25 21 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо 13 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
2019-08-26 20 Үүлшинэ 10 Үүлшинэ
2019-08-27 20 Үүлшинэ 10 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
2019-08-28 24 Багавтар үүлтэй 9 Үүл багаснa
2019-08-29 24 Багавтар үүлтэй 11 Багавтар үүлтэй

 

Зуунмод

2019-08-25 17 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо 11 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
2019-08-26 15 Үүлшинэ 6 Үүлшинэ
2019-08-27 15 Үүлшинэ 5 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
2019-08-28 19 Багавтар үүлтэй 6 Үүл багаснa
2019-08-29 19 Багавтар үүлтэй 7 Багавтар үүлтэй

 

Чойр

2019-08-25 21 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо 14 Үүлшинэ
2019-08-26 19 Үүлшинэ 9 Үүлшинэ
2019-08-27 19 Үүлшинэ 8 Үүлшинэ
2019-08-28 23 Үүл багаснa 8 Үүлшинэ
2019-08-29 23 Багавтар үүлтэй 9 Үүл багаснa

 

Даланзадгад

2019-08-25 25 Үүлшинэ 17 Үүлшинэ
2019-08-26 23 Үүлшинэ 12 Үүлшинэ
2019-08-27 24 Үүл багаснa 12 Багавтар үүлтэй
2019-08-28 27 Багавтар үүлтэй 13 Багавтар үүлтэй
2019-08-29 27 Багавтар үүлтэй 14 Багавтар үүлтэй

 

Ханбогд

2019-08-25 29 Үүлшинэ 20 Үүлшинэ
2019-08-26 26 Үүлшинэ 15 Бороо
2019-08-27 26 Үүл багаснa 15 Үүлшинэ
2019-08-28 26 Багавтар үүлтэй 13 Багавтар үүлтэй
2019-08-29 28 Багавтар үүлтэй 15 Багавтар үүлтэй

 

Мандалговь

2019-08-25 20 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо 13 Үүлшинэ
2019-08-26 20 Үүл багаснa 9 Үүлшинэ
2019-08-27 20 Үүл багаснa 10 Багавтар үүлтэй
2019-08-28 23 Багавтар үүлтэй 9 Багавтар үүлтэй
2019-08-29 23 Багавтар үүлтэй 10 Багавтар үүлтэй

 

Сайншанд

2019-08-25 29 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо 17 Үүлшинэ
2019-08-26 23 Үүлшинэ 14 Бага зэргийн бороо
2019-08-27 22 Үүлшинэ 12 Үүлшинэ
2019-08-28 22 Багавтар үүлтэй 11 Үүл багаснa
2019-08-29 24 Багавтар үүлтэй 12 Багавтар үүлтэй

 

Замын-Үүд

2019-08-25 29 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо 16 Бага зэргийн бороо
2019-08-26 23 Үүлшинэ 14 Бага зэргийн бороо
2019-08-27 22 Үүлшинэ 12 Үүлшинэ
2019-08-28 22 Багавтар үүлтэй 11 Үүл багаснa
2019-08-29 24 Багавтар үүлтэй 11 Багавтар үүлтэй

 

Улаанбаатар

2019-08-25 18 Бага зэргийн бороо 12 Бага зэргийн бороо
2019-08-26 16 Үүлшинэ 8 Үүлшинэ
2019-08-27 15 Үүлшинэ 6 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
2019-08-28 20 Багавтар үүлтэй 6 Үүл багаснa
2019-08-29 20 Багавтар үүлтэй 9 Багавтар үүлтэй

 

Багануур

2019-08-25 19 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо 9 Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
2019-08-26 16 Үүлшинэ 5 Үүлшинэ
2019-08-27 16 Үүлшинэ 3 Үүлшинэ
2019-08-28 19 Багавтар үүлтэй 4 Үүл багаснa
2019-08-29 19 Багавтар үүлтэй 5 Багавтар үүлтэй