• Холбогдох утас

    (976) 7015-3115

  • Ажлын цаг

    09:00 - 19:00

  • И-мэйл хаяг

    contact@malchingroup.mn

Цаг агаар

Нүүр     Цаг агаар

 

Өлгий

2019-12-07 -5 Үүлшинэ -12 Үүлшинэ
2019-12-08 -3 Үүлшинэ -7 Үүлшинэ
2019-12-09 -9 Үүл багаснa -14 Үүлшинэ
2019-12-10 -7 Багавтар үүлтэй -17 Багавтар үүлтэй
2019-12-11 -6 Багавтар үүлтэй -17 Багавтар үүлтэй

 

Улаангом

2019-12-07 -11 Ялимгүй цас -18 Цас
2019-12-08 -9 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ
2019-12-09 -13 Үүлшинэ -24 Ялимгүй цас
2019-12-10 -13 Багавтар үүлтэй -25 Багавтар үүлтэй
2019-12-11 -13 Багавтар үүлтэй -26 Багавтар үүлтэй

 

Ховд

2019-12-07 -6 Үүлшинэ -17 Үүлшинэ
2019-12-08 0 Үүлшинэ -13 Үүлшинэ
2019-12-09 -5 Үүл багаснa -16 Үүлшинэ
2019-12-10 -7 Багавтар үүлтэй -18 Багавтар үүлтэй
2019-12-11 -8 Багавтар үүлтэй -22 Багавтар үүлтэй

 

Тосонцэнгэл

2019-12-07 -19 Үүлшинэ -32 Үүлшинэ
2019-12-08 -15 Цас -26 Үүлшинэ
2019-12-09 -16 Ялимгүй цас -25 Цас
2019-12-10 -18 Багавтар үүлтэй -26 Үүл багаснa
2019-12-11 -17 Багавтар үүлтэй -25 Багавтар үүлтэй

 

Улиастай

2019-12-07 -8 Үүлшинэ -19 Үүлшинэ
2019-12-08 -10 Цас -19 Үүлшинэ
2019-12-09 -11 Ялимгүй цас -20 Цас
2019-12-10 -12 Багавтар үүлтэй -20 Үүл багаснa
2019-12-11 -11 Багавтар үүлтэй -21 Багавтар үүлтэй

 

Алтай

2019-12-07 -1 Үүлшинэ -15 Үүлшинэ
2019-12-08 -2 Үүлшинэ -14 Үүлшинэ
2019-12-09 -6 Үүл багаснa -15 Үүлшинэ
2019-12-10 -5 Багавтар үүлтэй -16 Багавтар үүлтэй
2019-12-11 -6 Багавтар үүлтэй -17 Багавтар үүлтэй

 

Баянхонгор

2019-12-07 0 Үүлшинэ -13 Үүлшинэ
2019-12-08 -2 Үүлшинэ -14 Үүлшинэ
2019-12-09 -5 Үүл багаснa -15 Үүлшинэ
2019-12-10 -5 Багавтар үүлтэй -17 Багавтар үүлтэй
2019-12-11 -5 Багавтар үүлтэй -17 Багавтар үүлтэй

 

Чингис

2019-12-07 -8 Багавтар үүлтэй -23 Үүлшинэ
2019-12-08 -8 Үүлшинэ -20 Үүлшинэ
2019-12-09 -8 Үүлшинэ -21 Үүлшинэ
2019-12-10 -9 Үүлшинэ -23 Үүлшинэ
2019-12-11 -13 Үүлшинэ -26 Үүл багаснa

 

Чойбалсан

2019-12-07 -7 Багавтар үүлтэй -17 Үүлшинэ
2019-12-08 -9 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ
2019-12-09 -10 Үүлшинэ -17 Үүлшинэ
2019-12-10 -8 Үүлшинэ -15 Үүлшинэ
2019-12-11 -13 Үүлшинэ -19 Үүл багаснa

 

Баруун-Урт

2019-12-07 -7 Багавтар үүлтэй -19 Үүлшинэ
2019-12-08 -8 Үүлшинэ -16 Үүлшинэ
2019-12-09 -10 Үүлшинэ -17 Үүлшинэ
2019-12-10 -9 Үүлшинэ -17 Үүлшинэ
2019-12-11 -12 Үүлшинэ -20 Үүл багаснa

 

Хатгал

2019-12-07 -9 Үүлшинэ -24 Үүлшинэ
2019-12-08 -10 Үүлшинэ -19 Үүлшинэ
2019-12-09 -10 Үүл багаснa -20 Үүлшинэ
2019-12-10 -10 Багавтар үүлтэй -20 Үүл багаснa
2019-12-11 -10 Үүлшинэ -20 Багавтар үүлтэй

 

Мөрөн

2019-12-07 -7 Үүлшинэ -22 Үүлшинэ
2019-12-08 -5 Үүлшинэ -17 Үүлшинэ
2019-12-09 -8 Үүл багаснa -16 Үүлшинэ
2019-12-10 -6 Багавтар үүлтэй -18 Үүл багаснa
2019-12-11 -5 Үүлшинэ -17 Багавтар үүлтэй

 

Цэцэрлэг

2019-12-07 1 Үүлшинэ -13 Үүлшинэ
2019-12-08 0 Үүлшинэ -11 Үүлшинэ
2019-12-09 -4 Үүлшинэ -10 Үүлшинэ
2019-12-10 -4 Багавтар үүлтэй -14 Үүл багаснa
2019-12-11 -4 Үүлшинэ -14 Багавтар үүлтэй

 

Арвайхээр

2019-12-07 2 Үүлшинэ -10 Үүлшинэ
2019-12-08 0 Үүлшинэ -9 Үүлшинэ
2019-12-09 -5 Үүлшинэ -11 Үүлшинэ
2019-12-10 -4 Багавтар үүлтэй -14 Үүл багаснa
2019-12-11 -4 Үүлшинэ -14 Багавтар үүлтэй

 

Хархорин

2019-12-07 -1 Үүлшинэ -15 Үүлшинэ
2019-12-08 0 Үүлшинэ -14 Үүлшинэ
2019-12-09 -5 Үүлшинэ -10 Цас
2019-12-10 -5 Багавтар үүлтэй -16 Үүл багаснa
2019-12-11 -5 Үүлшинэ -17 Багавтар үүлтэй

 

Булган

2019-12-07 -5 Үүлшинэ -21 Үүлшинэ
2019-12-08 -5 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ
2019-12-09 -7 Үүлшинэ -17 Үүлшинэ
2019-12-10 -7 Багавтар үүлтэй -20 Үүл багаснa
2019-12-11 -7 Үүлшинэ -21 Багавтар үүлтэй

 

Эрдэнэт

2019-12-07 -2 Үүлшинэ -14 Үүлшинэ
2019-12-08 -3 Үүлшинэ -12 Үүлшинэ
2019-12-09 -6 Үүлшинэ -12 Үүлшинэ
2019-12-10 -7 Үүлшинэ -16 Үүлшинэ
2019-12-11 -5 Цас -16 Үүл багаснa

 

Сүхбаатар

2019-12-07 -10 Үүлшинэ -20 Үүлшинэ
2019-12-08 -8 Үүлшинэ -17 Үүлшинэ
2019-12-09 -10 Ялимгүй цас -18 Үүлшинэ
2019-12-10 -10 Ялимгүй цас -20 Ялимгүй цас
2019-12-11 -12 Ялимгүй цас -20 Багавтар үүлтэй

 

Дархан

2019-12-07 -10 Үүлшинэ -20 Үүлшинэ
2019-12-08 -7 Үүлшинэ -16 Үүлшинэ
2019-12-09 -10 Ялимгүй цас -18 Үүлшинэ
2019-12-10 -9 Ялимгүй цас -18 Ялимгүй цас
2019-12-11 -10 Цас -20 Үүл багаснa

 

Зуунмод

2019-12-07 -7 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ
2019-12-08 -7 Үүлшинэ -15 Үүлшинэ
2019-12-09 -10 Цас -16 Үүлшинэ
2019-12-10 -12 Цас -19 Ялимгүй цас
2019-12-11 -11 Цас -19 Үүл багаснa

 

Чойр

2019-12-07 -5 Багавтар үүлтэй -18 Үүлшинэ
2019-12-08 -5 Үүлшинэ -15 Үүлшинэ
2019-12-09 -6 Үүлшинэ -15 Үүлшинэ
2019-12-10 -7 Үүлшинэ -17 Үүлшинэ
2019-12-11 -9 Үүлшинэ -18 Үүл багаснa

 

Даланзадгад

2019-12-07 3 Багавтар үүлтэй -14 Үүлшинэ
2019-12-08 2 Үүлшинэ -10 Үүлшинэ
2019-12-09 -1 Үүлшинэ -13 Үүлшинэ
2019-12-10 -3 Үүлшинэ -14 Үүлшинэ
2019-12-11 0 Багавтар үүлтэй -15 Үүл багаснa

 

Ханбогд

2019-12-07 3 Багавтар үүлтэй -10 Үүлшинэ
2019-12-08 3 Үүлшинэ -6 Үүлшинэ
2019-12-09 0 Үүлшинэ -7 Үүлшинэ
2019-12-10 0 Үүлшинэ -11 Үүлшинэ
2019-12-11 0 Багавтар үүлтэй -13 Үүл багаснa

 

Мандалговь

2019-12-07 -1 Багавтар үүлтэй -17 Үүлшинэ
2019-12-08 -2 Үүлшинэ -14 Үүлшинэ
2019-12-09 -5 Үүлшинэ -13 Үүлшинэ
2019-12-10 -6 Үүлшинэ -18 Үүлшинэ
2019-12-11 -7 Багавтар үүлтэй -17 Үүл багаснa

 

Сайншанд

2019-12-07 -4 Багавтар үүлтэй -16 Үүлшинэ
2019-12-08 -2 Үүлшинэ -13 Үүлшинэ
2019-12-09 -4 Үүлшинэ -13 Үүлшинэ
2019-12-10 -5 Үүлшинэ -15 Үүлшинэ
2019-12-11 -6 Багавтар үүлтэй -15 Үүл багаснa

 

Замын-Үүд

2019-12-07 -3 Багавтар үүлтэй -18 Үүлшинэ
2019-12-08 0 Үүлшинэ -15 Үүлшинэ
2019-12-09 -4 Үүлшинэ -14 Үүлшинэ
2019-12-10 -4 Үүлшинэ -15 Үүлшинэ
2019-12-11 -6 Багавтар үүлтэй -17 Үүл багаснa

 

Улаанбаатар

2019-12-07 -6 Үүлшинэ -18 Багавтар үүлтэй
2019-12-08 -7 Үүлшинэ -16 Үүлшинэ
2019-12-09 -10 Ялимгүй цас -17 Үүлшинэ
2019-12-10 -10 Ялимгүй цас -16 Цас
2019-12-11 -10 Ялимгүй цас -19 Үүлшинэ

 

Багануур

2019-12-07 -12 Үүлшинэ -24 Багавтар үүлтэй
2019-12-08 -10 Үүлшинэ -19 Үүлшинэ
2019-12-09 -11 Үүлшинэ -19 Үүлшинэ
2019-12-10 -13 Ялимгүй цас -23 Үүлшинэ
2019-12-11 -14 Үүлшинэ -25 Үүлшинэ